Techniek en verwerking

Warmte-isolatie

Warmte-isolatie

De warmtegeleidingscoëfficiënt (λ- waarde) van Poriso en Porotherm keramische binnenmuurstenen, kort gezegd het vermogen om warmte te geleiden, is gering. Daardoor is het warmte -isolerend vermogen van de blokken relatief hoog.

 

Lagere stookkosten en hoger wooncomfort

Het warmte-isolerend vermogen levert een positieve bijdrage aan uw stookkosten en verhoogt tevens het wooncomfort. De verwerkingswijze bepaalt voor een deel de warmteweerstand van de wand  (R- waarde). Verlijmen van de blokken geeft betere waardes omdat de lintvoeg door zijn geringe afmeting geen negatieve invloed heeft op warmteweerstand van de totale wand.

Om de warmte-isolatie prestatie-eisen, welke zijn vastgelegd in het bouwbesluit, te behalen is bij de reguliere Poriso en Porotherm producten met uitzondering van Porotherm PL-I aanvullende spouw isolatie noodzakelijk. Aandachtspunt daarbij is het gebruik van de juiste bevestigingsmiddelen in combinatie met de diverse isolatiematerialen.

De warmtegeleidingscoëfficiënt van de Poriso en Porotherm producten vind je in de productzoeker.

Gerelateerde artikelen

Productkeuze

Binnenmuurstenen hebben een dragende functie in de bouwconstructie. Daarnaast leveren ze ook een bijdrage aan het woon- en leefcomfort vanwege de thermische, hygrische en akoestische eigenschappen.

Dilataties

Door optimale bouwfysische eigenschappen is de uitzetting en krimp van Poriso en Porotherm binnenmuurstenen minimaal.

Druksterkte

Dit is de belasting die per vierkante millimeter op het materiaal kan worden uitgeoefend, weergegeven in N/mm².

Geluidsisolatie

Onderzoek van TNO-TPD en praktijkmetingen van Woningborg Advies onderbouwen de goede luchtgeluidsisolatie van Poriso en (geperforeerde) Porotherm binnenmuurstenen.

Luchtdichtheid

Poriso en Porotherm binnenmuurstenen zijn uitermate geschikt voor projecten waarbij luchtdichtheid een grote rol speelt.

Vormstabiliteit

Met vormstabiliteit wordt het behoud van afmetingen in de tijd, ondanks wisselende omstandigheden, bedoeld.

Brandwerendheid

De keramische binnenmuursteen is onbrandbaar en bij uitstek geschikt voor constructies die als brandscheiding dienen.