Productinformatie

Druksterkte

Druksterkte

Dit is de belasting die per vierkante millimeter op het materiaal kan worden uitgeoefend, weergegeven in N/mm².

Porotherm rekenmodule

Voor de berekening van de binnenwanden gaan wij in Nederland uit van de genormaliseerde druksterkte uit de Nationale bijlage bij NEN-EN 1996-1-1 (Eurocode 6). Voor exacte druksterktes van de Porotherm binnenmuurstenen, zie productzoeker.

De druksterkte van een wand wordt bepaald door de combinatie van de genormaliseerde druksterkte van de steen (fb) en van de mortel/lijm (fm). Constructieve berekeningen kun je maken met de Porotherm rekenmodule, die je kunt vinden op onze website onder online tools. Of ga direct naar www.porothermservices.nl

Gerelateerde artikelen

Productkeuze

Binnenmuurstenen hebben een dragende functie in de bouwconstructie. Daarnaast leveren ze ook een bijdrage aan het woon- en leefcomfort vanwege de thermische, hygrische en akoestische eigenschappen.

Dilataties

Door optimale bouwfysische eigenschappen is de uitzetting en krimp van Poriso en Porotherm binnenmuurstenen minimaal.

Geluidsisolatie

Onderzoek van TNO-TPD en praktijkmetingen van Woningborg Advies onderbouwen de goede luchtgeluidsisolatie van Poriso en (geperforeerde) Porotherm binnenmuurstenen.

Luchtdichtheid

Poriso en Porotherm binnenmuurstenen zijn uitermate geschikt voor projecten waarbij luchtdichtheid een grote rol speelt.

Vormstabiliteit

Met vormstabiliteit wordt het behoud van afmetingen in de tijd, ondanks wisselende omstandigheden, bedoeld.

Warmte-isolatie

De warmtegeleidingscoëfficiënt (λ- waarde) van Poriso en Porotherm keramische binnenmuurstenen, kort gezegd het vermogen om warmte te geleiden, is gering.

Brandwerendheid

De keramische binnenmuursteen is onbrandbaar en bij uitstek geschikt voor constructies die als brandscheiding dienen.