Techniek en verwerking

Dilataties

Dilataties

Door optimale bouwfysische eigenschappen is de uitzetting en krimp van Poriso en Porotherm binnenmuurstenen minimaal.

Onderscheid dilataties

Er wordt bij dilataties onderscheid gemaakt tussen bouwfysische dilataties en bouwtechnische dilataties. Bouwfysische dilataties zijn afhankelijk van de materiaal eigenschappen van de Poriso en Porotherm binnenmuurstenen. De noodzaak van bouwtechnische dilataties zijn direct het gevolg van de constructieve keuzes welke in het ontwerpstadium worden gemaakt.

Vuistregel

Als vuistregel voor de bouwfysische dilataties kun je bij Poriso en Porotherm keramische binnenmuurstenen uitgaan van een muurlengte van maximaal 16 meter. Daarbij dient de totale wand in ogenschouw genomen te worden. Grote openingen in de wand kunnen leiden tot reductie van deze muurlengte.

Bouwtechnische dilataties, welke het gevolg zijn van de gekozen constructie worden door de constructeur bepaald.

CUR 82

Ontwerp conform NEN-EN 1996-1-1 en CUR aanbeveling 82. Een belangrijk gegeven uit de CUR aanbeveling 82 is het beperken van de doorbuiging van ondersteunende constructies zoals bijvoorbeeld vloeren tot 1/1000 van de overspanningslengte.

Een dilatatievoeg heeft een dikte (breedte) van 10 mm en kan op de volgende wijze worden uitgevoerd.

Een comprimerende schuimband met een halfgesloten celstructuur heeft een luchtdichte functie. Breng de band voldoende gecomprimeerd aan volgens de voorschriften van de producent.

Voor meer informatie over dilataties bezoek www.verantwoorddilatatieadvies.nl.

Gerelateerde artikelen

Productkeuze

Binnenmuurstenen hebben een dragende functie in de bouwconstructie. Daarnaast leveren ze ook een bijdrage aan het woon- en leefcomfort vanwege de thermische, hygrische en akoestische eigenschappen.

Druksterkte

Dit is de belasting die per vierkante millimeter op het materiaal kan worden uitgeoefend, weergegeven in N/mm².

Geluidsisolatie

Onderzoek van TNO-TPD en praktijkmetingen van Woningborg Advies onderbouwen de goede luchtgeluidsisolatie van Poriso en (geperforeerde) Porotherm binnenmuurstenen.

Luchtdichtheid

Poriso en Porotherm binnenmuurstenen zijn uitermate geschikt voor projecten waarbij luchtdichtheid een grote rol speelt.

Vormstabiliteit

Met vormstabiliteit wordt het behoud van afmetingen in de tijd, ondanks wisselende omstandigheden, bedoeld.

Warmte-isolatie

De warmtegeleidingscoëfficiënt (λ- waarde) van Poriso en Porotherm keramische binnenmuurstenen, kort gezegd het vermogen om warmte te geleiden, is gering.

Brandwerendheid

De keramische binnenmuursteen is onbrandbaar en bij uitstek geschikt voor constructies die als brandscheiding dienen.