Productinformatie

Brandwerendheid

Brandwerendheid

De keramische binnenmuursteen is onbrandbaar en bij uitstek geschikt voor constructies die als brandscheiding dienen.

Keramische binnenmuurstenen vallen in klasse A1 en zijn onbrandbaar en on-ontvlambaar. De brandwerendheid van keramische binnenmuren gerelateerd aan wanddiktes en afwerking zijn opgenomen in NEN-EN 1996-1-2 (Eurocode 6) en per product aangegeven in de productleaflets.

Gerelateerde artikelen

Binnenmuurstenen hebben een dragende functie in de bouwconstructie. Daarnaast leveren ze ook een bijdrage aan het woon- en leefcomfort vanwege de thermische, hygrische en akoestische eigenschappen.

Door optimale bouwfysische eigenschappen is de uitzetting en krimp van Poriso en Porotherm binnenmuurstenen minimaal.

Dit is de belasting die per vierkante millimeter op het materiaal kan worden uitgeoefend, weergegeven in N/mm².

Onderzoek van TNO-TPD en praktijkmetingen van Woningborg Advies onderbouwen de goede luchtgeluidsisolatie van Poriso en (geperforeerde) Porotherm binnenmuurstenen.

Poriso en Porotherm binnenmuurstenen zijn uitermate geschikt voor projecten waarbij luchtdichtheid een grote rol speelt.

Met vormstabiliteit wordt het behoud van afmetingen in de tijd, ondanks wisselende omstandigheden, bedoeld.

De warmtegeleidingscoëfficiënt (λ- waarde) van Poriso en Porotherm keramische binnenmuurstenen, kort gezegd het vermogen om warmte te geleiden, is gering.