Techniek en verwerking

Geluidsisolatie

Geluidsisolatie

Onderzoek van TNO-TPD en praktijkmetingen onderbouwen de goede luchtgeluidsisolatie van Poriso en (geperforeerde) Porotherm binnenmuurstenen.

Detailering en uitvoering

Woningen en appartementen gebouwd  met woningscheidende wanden van Porotherm binnenmuurstenen kunnen voldoen aan de geluidseisen gesteld in het Bouwbesluit.

Detaillering en uitvoering beïnvloeden in hoge mate de geluidsisolatie van een scheidingsconstructie. Wienerberger adviseert bij woningscheidende wanden een ankerloze spouwmuurconstructie op een verdiept aangelegde fundering van minimaal 500- peil toe te passen.

Daarnaast is aandacht voor het voorkomen van contactbruggen, lekgeluiden en het akoestisch ontkoppelen van de binnenwanden belangrijk. 

Gerelateerde artikelen

Binnenmuurstenen hebben een dragende functie in de bouwconstructie. Daarnaast leveren ze ook een bijdrage aan het woon- en leefcomfort vanwege de thermische, hygrische en akoestische eigenschappen.

Door optimale bouwfysische eigenschappen is de uitzetting en krimp van Poriso en Porotherm binnenmuurstenen minimaal.

Dit is de belasting die per vierkante millimeter op het materiaal kan worden uitgeoefend, weergegeven in N/mm².

Poriso en Porotherm binnenmuurstenen zijn uitermate geschikt voor projecten waarbij luchtdichtheid een grote rol speelt.

Met vormstabiliteit wordt het behoud van afmetingen in de tijd, ondanks wisselende omstandigheden, bedoeld.

De warmtegeleidingscoëfficiënt (λ- waarde) van Poriso en Porotherm keramische binnenmuurstenen, kort gezegd het vermogen om warmte te geleiden, is gering.

De keramische binnenmuursteen is onbrandbaar en bij uitstek geschikt voor constructies die als brandscheiding dienen.