Samen bouwen aan duurzaamheid en circulariteit

Wienerberger heeft een lange historie in duurzaam ondernemen én grote ambities om te bouwen aan een duurzame, circulaire toekomst. We investeren continu in nieuwe ontwikkelingen, in hergebruik van grondstoffen en producten en in een langere levensduur van gebouwen. 

Onze ambities

De Nederlandse overheid heeft het programma ‘Nederland circulair in 2050’ opgesteld. Dit Rijksbrede programma richt zich op de ontwikkeling van een circulaire economie in 2050. Als tussendoelstelling wil de overheid dat het gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen) in 2030 met 50% is teruggebracht.

Wienerberger ondersteunt dit programma en draagt bij aan het realiseren ervan. Maar we kijken verder dan alleen Nederland. 

Lees meer over onze ambities

Duurzaamheidsrapport

Successen, uitdagingen en doelstellingen

De wereld verandert en duurzaamheid neemt een steeds prominentere rol in. Dus is het essentieel om verantwoordelijkheid te nemen voor de impact op mens en milieu. Dit duurzaamheidsrapport laat zien wat wij ondernemen om duurzaamheid te integreren in al onze activiteiten. Om een positieve verandering te bewerkstelligen voor huidige en toekomstige generaties.

Reis met ons mee door onze inspanningen op het gebied van milieu, sociale verantwoordelijkheid en economische veerkracht. In dit rapport delen we onze successen, uitdagingen en doelstellingen en laten we je zien waar we staan op onze weg naar duurzaamheid.

 

Duurzaam ondernemen

Ook het reduceren van afval, het terugdringen van CO2-uitstoot en de veiligheid van onze medewerkers staan (inter)nationaal centraal bij Wienerberger.

We willen hiermee bijdragen aan een duurzame leefomgeving, zonder natuurlijke bronnen uit te putten en ecosystemen aan te tasten.

Dit doen we niet alleen, maar juist in nauwe samenwerking met de markt en onze partners en relaties.  

Zo hebben we voor onze relaties de milieu-impact van onze producten zoveel mogelijk inzichtelijk gemaakt aan de hand van MKI-berekeningen. 

Lees meer over de MKI-berekeningen

 

 

 

Wienerberger Duurzaamheid & circulariteit
Duurzame grondstoffen

Duurzaamheid begint bij de basis. Met klei als basis voor keramische materialen zet Wienerberger in op duurzame grondstofwinning.


Duurzaam produceren

Wienerberger produceert lokaal en zo duurzaam en energiebewust mogelijk. Met eigen energieteams werken we continu aan energiebesparing en energietransitie.


Duurzaam & circulair productportfolio

De ontwikkeling van een duurzaam en circulair productportfolio vraagt om continue investeringen in kennis en R&D.Duurzaam & circulair bouwen

Duurzaam, circulair ontwerpen en bouwen betekent vooraf goed nadenken over het (toekomstig) gebruik.Duurzame, waardevaste exploitatie

De toepassing van bakstenen, keramische binnenmuurstenen en dakpannen is duurzaam en waardevast.Hoogwaardig hergebruik

Wienerberger zet bewust in op de ontwikkeling, productie en toepassing van duurzame en circulaire producten en processen.