Bouwen aan een duurzaam & circulair productportfolio

Duurzaam en circulair bouwen vraagt om een andere kijk op de gebouwde omgeving. Samen met de sector zijn we continu bezig met het (verder) ontwikkelen van een duurzaam en circulair productportfolio. Dat is terug te zien in slimme aanpassingen van bestaande producten, maar ook in de lancering van nieuwe innovatieve oplossingen en concepten, zoals Brick as a Service.

Hogere kwaliteit, langere levensduur

De levensduur van onze keramische bouwmaterialen bepaalt voor een groot deel de mate van duurzaamheid. Onze focus ligt hierbij op het verlengen van de levensduur door het verder verhogen van de kwaliteit van onze producten. Keramiek heeft hierbij duidelijk een streepje voor. Keramische dakpannen bijvoorbeeld gaan gemakkelijk 75 jaar mee en bakstenen zelfs honderden jaren. Beiden zijn ook prima te hergebruiken. DUBO-keur en Cradle-to-cradle certificering leveren extra bewijs. Zo dragen alle Wienerberger straatbakstenen het DUBO-keur en zijn we één van de founders van de C2C Bouwgroep die staat voor uitwisseling van kennis en informatie en het aanmoedigen van de circulaire economie.

Van duurzaam naar circulair

Bouwen aan een duurzaam productportfolio is een waardevolle eerste stap. Zeker zo belangrijk vinden we het thema circulariteit. Ook hierin investeren we voortdurend met het oog op het realiseren van milieuwinst. Zo zetten we volop in op het ontwikkelen en optimaliseren van demontabele, herbruikbare producten, waar mogelijk gekoppeld aan een restwaarde- of statiegeldconcept. Een goed voorbeeld hiervan is ClickBrick, een innovatief circulair bouwsysteem voor remontabel bouwen met restwaarde. Een ander goed voorbeeld is verticale gevelbekleding met keramische dakpannen: eenvoudig te demonteren en opnieuw te gebruiken. 

Circulariteit bij Vakschool Het Diekman | Enschede

Hergebruik van de afgestapelde ClickBrick stenen, opnieuw tot een gevel gemaakt door de leerlingen zelf. Lees hier meer over dit project.

Vervangende nieuwbouw | Stadstuin Overtoom, Amsterdam

"We moeten niet standaard uitgaan van nieuwe bouwmaterialen, maar juist het oude materiaal zijn waarde teruggeven." Lees hier meer over dit project