Bouw van 28 nul-op-de-meter woningen met een circulaire aanpak

Bouw van 28 nul-op-de-meter woningen met een circulaire aanpak

Herontwikkeling sociale huurwoningen met ClickBrick Pure | Silvolde

In Silvolde is wooncorporatie Wonion begonnen met de bouw van 28 nul-op-de-meter woningen aan de Heuvelstraat in Silvolde. Om bij te dragen aan de verduurzamingsopgave heeft Wonion gekozen voor een circulaire aanpak, waarbij de gevels worden gebouwd met ClickBrick Pure.

Circulair gevelsysteem

Samen met verschillende partners is een innovatief plan ontwikkeld voor de circulaire herontwikkeling van de traditioneel ingerichte straat. Het doel: 28 nieuwe nul-op-de-meter huurwoningen, waarvan acht kleine gezins- en twintig levensloopbestendige woningen. Vanwege het duurzame karakter van het project koos Wonion samen met architect Arnoo Holleman van Architektengroep Gelderland voor ClickBrick Pure; het circulaire gevelsysteem met handvorm gevelbakstenen.

Duurzaam wonen

‘Wonion. duurzaam in wonen’ is de slogan van de verhuurder van sociale woningen in de gemeente Oude IJsselstreek. Wonion gaat voor ‘kwaliteit van leven door duurzaam wonen’ voor haar huurders. Ze bouwt energiezuinige woningen en streeft naar een energieneutrale woningvoorraad in 2050. Duurzaamheid is voor Wonion dan ook meer dan een begrip, het is verankerd in de organisatie. Met het circulaire project in Silvolde wordt hier zeker invulling aan gegeven. De scope van het project bestaat uit de sloop en herbouw van 28 woningen en het opnieuw inrichten van de infra en de buitenruimte. Daarbij worden de vrijgekomen materialen, zoals de metselstenen van de huidige woningen, zoveel mogelijk hergebruikt.

Meerdere disciplines

Het circulair herontwikkelen van een straat brengt meerdere disciplines samen. Niet alleen in de ontwikkeling van de woningen, ook wordt gestreefd naar duurzame energie-opwek en -opslag, een klimaatadaptieve straat en duurzaam waterbeheer. Léon Klein Gunnewiek, senior projectleider vastgoedontwikkeling bij Wonion: “Samen met gemeente Oude IJsselstreek en de samenwerkingspartners heeft het plan voor de Heuvelstraat vorm gekregen. De samenwerking tussen de partijen is behoorlijk intensief. Zowel in de voorbereidende fase, maar ook in een latere fase blijft samenwerken en kennisdelen van belang. Bouwbedrijf Klanderman, Architektengroep Gelderland, Wassink Installatie en Dusseldorp hebben inmiddels de bouwteamovereenkomst ondertekend en het project is gestart.”

Tweede en derde leven

Een van de betrokkenen is Arnoo Holleman van Architektengroep Gelderland. Arnoo: “Wij hebben al langere tijd contact met Wonion over het ontwerp voor de woningen, met als insteek circulair bouwen. Circulair is de toekomst! Bij sloop komen veel bouwmaterialen vrij die zeker een tweede en misschien wel derde leven hebben, maar ook bij nieuwbouw wordt steeds vaker gedacht aan producten die hergebruikt kunnen worden, zoals ClickBrick. Door de verwerking zonder specie zijn de gevelstenen in hun oorspronkelijk vorm geschikt voor een volgend leven. Dat is dan ook de reden dat we voor ClickBrick hebben gekozen. De gevels zijn demontabel en door het ontbreken van specie, hoeven de stenen ook niet schoongemaakt te worden voor hergebruik. Ook dit draagt bij aan de milieuprestatie van de woningen.”

Mogelijkheden én beperkingen

Een uitdaging bij het project was om gevelstenen te vinden die goed passen bij de hergebruikte stenen uit de gesloopte gebouwen. Arnoo: “De geoogste, bestaande stenen - op de afbeelding te zien op de lichte gevelvlakken - worden schoongemaakt en gemetseld met een kalkspecie. Dit in het kader van circulair bouwen, zodat we ooit als het nodig is deze gemetselde muren weer eenvoudig kunnen afbreken, met behoud van de gehele steen. De ClickBrick gevelstenen passen er mooi bij en beschikken bovendien over een lintvoegeffect, dat mij zeer aanspreekt. Wij hebben monsters aangevraagd voor de kleurbepaling en Wienerberger heeft ons geadviseerd over de mogelijkheden én beperkingen. Het belangrijkst bij onze keuzes vonden we de kleur, textuur en afmeting.”

Heel mooi en rustig totaalbeeld

De architect heeft goed gekeken naar de mogelijkheden qua aansluiting op traditioneel metselwerk en de onderlinge overgangen. Arnoo: “We zijn afhankelijk van het aantal geoogste stenen; Wonion wil ze graag allemaal verwerken in deze nieuwbouw. In het huidige ontwerp zit dus ook een maximum aan hergebruik van bestaande stenen. Waar nodig hebben we het ontwerp nog wat aangepast. Zo bleek de lagenmaat van de bestaande stenen en de ClickBrick niet helemaal met elkaar te stroken. Daarom hebben we de overgangen van de diverse steenvlakken wat moeten aanpassen. Maar we zijn heel blij met het eindresultaat; wat eerst een beperking leek, blijkt achteraf een heel mooi en rustig totaalbeeld op te leveren!”

Naast de toepassing van ClickBrick zijn in het kader van duurzaamheid ook de kozijnen en dakpannen noemenswaardig. De kozijnen zijn namelijk alleen aan de buitenzijde gemaakt van weervast materiaal. De keuze van dakpannen voor dit project is eveneens duurzaam: het zijn hergebruikte dakpannen. Dat maakt de gebouwde schil volledig duurzaam: ClickBrick gevelstenen, duurzame kozijnen en hergebruikte dakpannen!

Tot zover de theorie achter het project in Silvolde en de overwegingen van de architect. In een volgend artikel gaan we nader in op de verwerking van de innovatieve ClickBrick Pure gevelbakstenen.

  • Architect: Arnoo Holleman, Architektengroep Gelderland
  • Aannemer: Bouwbedrijf Klanderman
  • Verwerker: Elski BV

Toegepaste producten

Onderstaande producten zijn toegepast in dit project. Naast technische informatie vind je op de productpagina's ook verwijzingen naar beschikbare tools en services. Daarnaast tonen we diverse referentieprojecten waar dit specifieke product ook is toegepast.

Timm-Antiek HV CB & Menton HV CB, ClickBrick Pure. Architect: Opzoom Architecten. Verwerker: Wessels Bouwgroep. Nieuwbouw appartementen en commerciële ruimte | Lichtenvoorde.

Wil je ook circulair bouwen met ClickBrick Pure?