Gebruiksaanwijzing

Het nieuws en de informatie van de Wienerberger website (zowel teksten, afbeeldingen, animaties, etc.) of communicatiemateriaal is bedoeld om u te informeren over de Wienerberger-organisatie en over haar producten.

Gebruiksvoorwaarden

De Wienerberger Nederland website of enige vorm van communicatie zijn bedoeld om u te informeren over de Wienerberger-organisatie en haar producten en diensten.

Gegevens over Wienerberger op basis van de E-commerce wetgeving, kunt u vinden onder de impressum.

We nemen de bescherming van gegevens zeer serieus, meer details zijn opgenomen in onze privacyverklaring.

Aansprakelijkheid

Wienerberger besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert niet dat alle informatie daarop correct is. De gebruiker moet er zich van bewust zijn dat de informatie op de website kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. De kleuren en texturen van de producten getoond op de website kunnen eveneens afwijken.

In het geval links tot stand worden gebracht met andere websites, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten, is Wienerberger niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Wienerberger probeert de website continu ter beschikking te stellen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van beperkingen in het gebruik van de website of het onbeschikbaar zijn van de website.

Wienerberger B.V. kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortvloeien uit de toepassing van het door haar verleende advies indien dit advies niet volledig gevolgd is, indien de gebruikte materialen niet correct toegepast zijn, en indien dit advies niet gevalideerd is door de verantwoordelijke architect en/of ingenieur van dit project.

Copyright

De volledige inhoud van de Wienerberger website (zowel teksten, afbeeldingen, animaties, etc.) of communicatiemateriaal is auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gewijzigd of verspreid worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wienerberger Nederland.