Duurzaam produceren door continu te ontwikkelen

Door continu en fors te investeren in kennis en innovatie, doet Wienerberger er alles aan om zo duurzaam en energiebewust mogelijk te produceren. Dat uit zich op verschillende vlakken. Denk aan gebruik van meer hernieuwbare grondstoffen, minder energie en minder afval. Maar ook aan schone, gezonde materialen, geborgde en gecertificeerde processen en veilige werkomstandigheden voor onze medewerkers.

Minder grondstoffen, minder afval

Door producten te ontwerpen die smaller en slanker zijn of door uitsparingen aan te brengen, zijn er minder grondstoffen nodig. Deze ontwikkeling noemen we dematerialisatie en is onder andere terug te vinden bij oplossingen als ClickBrick en EcoBrick. Een ander voorbeeld is de productie van minder hoge straatbakstenen. Niet alleen zijn bij dematerialisatie minder grondstoffen nodig, ook ontstaat er minder afval en besparen we energie en transport. Productieafval en -uitval hergebruiken we in onze productieprocessen.

Minder energie, minder hulpstoffen

Solarpark Azewijn
Solarpark Azewijn

Het vormen, drogen en bakken van keramische producten kost energie en water. We investeren in duurzame energie en waterverspilling wordt voorkomen door onze gesloten productieprocessen. We werken met eigen energieteams continu aan ambitieuze energiebesparingsdoelen en energietransitie. Sinds 2010 onderzoeken, investeren en gebruiken we alternatieve energiebronnen. Alternatieve energiebronnen dragen bij aan de reductie van CO2-emissie. Met als doel 20% minder energieverbruik en 20% minder CO2-uitstoot (ten opzichte van 2010) in 2020. Wienerberger loopt hierin voorop.

Zo besparen we 80% op het gasverbruik van de drogerij door de restwarmte van het bakproces nuttig in te zetten in de drogerij.

Bekijk ook onze Rapportage CO2 Footprint 2021.

Zonne-energie

Bij het waarmaken van onze duurzaamheidsdoelstellingen zetten we de zon in. We gebruiken groene stroom, maar met het zonnepark op de Wienerberger-locatie in Tegelen en de samenwerking met Solarpark Azewijn Montferland zetten we nog een stap extra.

In Tegelen hebben we samen met energiebedrijf Eneco in 2016 het destijds grootste zonnedak van Limburg opgeleverd. Het dak van onze vestiging in Tegelen werd voorzien van 4.550 zonnepanelen, die jaarlijks ca. 1,1 miljoen kilowattuur stroom opwekken. Dit is vergelijkbaar met het stroomverbruik van zo’n 328 huishoudens.

Lees hier meer over het zonnepark in Azewijn.

Gasverbruik reduceren

Binnen Wienerberger vindt sinds jaar en dag een interne benchmark plaats op het gebied van energie. Jaarlijks worden zogenaamde energy awards uitgereikt aan de best presterende fabrieken op het gebied van energie. Nederlandse fabrieken scoren hierin uitermate goed.

Wienerberger investeert internationaal in nieuwe technologie om een doorbraak in energie te bereiken. Het ambitieuze doel is om het gasverbruik met 50% te reduceren. Deze technologie wordt nu getest in een pilotproject in een van de Wienerberger productielocaties.

Geborgde processen

Duurzaam produceren en kwaliteitsborging zijn bij Wienerberger doorgevoerd in de gehele keten. Onze milieu- en kwaliteitsprestaties zijn geborgd door ISO 9001 en ISO 14001-certificering. Deze borging betekent dat alle milieu- en kwaliteitsaspecten van de productie in kaart zijn gebracht en jaarlijks worden gecontroleerd. Wienerberger stuurt actief op structurele verbetering van de milieuprestaties.

Verantwoord, veilig produceren

Duurzaamheid zit niet alleen in onze grondstoffen en productieprocessen. Zeker zo belangrijk vinden we de veiligheid en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Arbo-regels worden nauw nageleefd en met ons programma duurzaam@work willen we medewerkers goed en gezond aan het werk houden. Ook maken we verantwoorde keuzes, zo heeft Wienerberger ervoor gekozen om uitsluitend te werken met loodvrije glazuur bij de productie van dakpannen en glazuurbakstenen.