Productinformatie

Luchtdichtheid

Luchtdichtheid

Poriso en Porotherm binnenmuurstenen zijn uitermate geschikt voor projecten waarbij luchtdichtheid een grote rol speelt.

Stucafwerking

De stucafwerking van minimaal 10 mm zorgt voor de uiteindelijk luchtdichte wand. Door het toepassen van Poriso of Porotherm producten welke krimp-en scheurvrij verwerkt kunnen worden is een blijvende luchtdichtheid gewaarborgd. Aandachtspunten bij het luchtdicht bouwen zijn de aansluitingen op bijvoorbeeld kozijnen of muurplaten. Hiervoor zijn specifieke afdichtingsmaterialen verkrijgbaar. Informatie hierover is op aanvraag beschikbaar. 

Daarnaast is het voor de luchtdichtheid belangrijk om leidingen en (elektrische) inbouwdozen ruim in gips te zetten.

Gerelateerde artikelen

Productkeuze

Binnenmuurstenen hebben een dragende functie in de bouwconstructie. Daarnaast leveren ze ook een bijdrage aan het woon- en leefcomfort vanwege de thermische, hygrische en akoestische eigenschappen.

Dilataties

Door optimale bouwfysische eigenschappen is de uitzetting en krimp van Poriso en Porotherm binnenmuurstenen minimaal.

Druksterkte

Dit is de belasting die per vierkante millimeter op het materiaal kan worden uitgeoefend, weergegeven in N/mm².

Geluidsisolatie

Onderzoek van TNO-TPD en praktijkmetingen van Woningborg Advies onderbouwen de goede luchtgeluidsisolatie van Poriso en (geperforeerde) Porotherm binnenmuurstenen.

Vormstabiliteit

Met vormstabiliteit wordt het behoud van afmetingen in de tijd, ondanks wisselende omstandigheden, bedoeld.

Warmte-isolatie

De warmtegeleidingscoëfficiënt (λ- waarde) van Poriso en Porotherm keramische binnenmuurstenen, kort gezegd het vermogen om warmte te geleiden, is gering.

Brandwerendheid

De keramische binnenmuursteen is onbrandbaar en bij uitstek geschikt voor constructies die als brandscheiding dienen.