Techniek en verwerking

Verdelen van lagenmaat

Verdelen van lagenmaat

Bij metselwerk is het mogelijk om te variëren met de dikte van de lintvoeg om de juiste wandhoogte te realiseren.

Porotherm metselblokken PM20 / PM25

De hoogte van de Porotherm metselblokken is afgestemd op de meest voorkomende verdiepingshoogtes. Toch kan het noodzakelijk zijn om bij afwijkende verdiepingshoogtes blokken te zagen. Het is aan te bevelen om nooit blokken toe te passen met een hoogte  < 4cm .

Bij metselwerk is het mogelijk om te variëren met de dikte van de lintvoeg om  de juiste wandhoogte te realiseren. De lintvoeg is bij het metselen van de Porotherm metselblokken daarnaast bedoeld om maatspreiding in de blokken op te vangen. Het is aan te bevelen om in basis uit te gaan van een lintvoegdikte van ca. 12mm maar bij voorkeur niet dunner als 7/8mm .

Opsteken van de draad
Nadat de bovenkant van de lagen op de stelprofielen is aangegeven, kan men de metseldraad strak opsteken ( niet langer dan 10 meter). 

Porotherm lijmblokken PL25 / PL-I

Dit type lijmblok is gekalibreerd op een hoogte van 249mm.  Voor de werkende maat van deze lijmblokken kunt u in combinatie met de Porotherm lichtgewicht lijmmortel uit gaan van 250mm.

Poriso

Bij de lagenmaatverdeling is het aan te bevelen om 10 blokken naast elkaar te leggen en daarmee de gemiddelde hoogte van de blokken te bepalen. Voor de lintvoegdikte kunt u uit gaan van een dikte van ca. 4mm.

De bijpassende Poriso lichtgewicht  lijmmortel is afgestemd op een lintvoegdikte van ca. 4mm.

Let op! Bij verschillende muurdiktes Poriso lijmblokken kan gemiddelde blokhoogte per muurdikte verschillen waardoor intanden niet altijd mogelijk is.    

Gerelateerde artikelen

Opslag

Plaats de Poriso- of Porotherm binnenmuurstenen altijd op een schone, droge en vlakke ondergrond.

Opperen

Opper bij voorkeur niet met de hand, gebruik tijdens verwerking hulpmiddelen zoals de Poriso of Porotherm blokkenklem.

Klimaat-omstandigheden

Tijdens de verschillende jaargetijden kan het noodzakelijk zijn aanvullende maatregelen te treffen voor verwerking.

Metselverband en verwerkingsrichting

Er is pas sprake van een metselverband als de stootvoegen van de binnenmuurstenen minimaal 40 mm verspringen ten opzichte van elkaar.

Metsel- en lijmmortel

Gebruik bij verwerking van de Poriso en Porotherm binnenmuurstenen bij voorkeur prefab metselmortel of de speciaal daarvoor ontwikkelde lijmsoorten.

Niet dragende binnenwanden

Sluit niet-dragende binnenwanden flexibel aan, ze mogen, indien constructief verantwoord, bij voorkeur niet hechten aan de onderliggende vloer.

Verdelen van lagenmaat

De hoogte van de Porotherm metselblokken is afgestemd op de meest voorkomende verdiepingshoogtes.

Plaatsen van de kim

Met name bij het verlijmen van Poriso en Porotherm binnenmuurstenen is de onderste laag op de vloer, ook wel bekend als de kimlaag een belangrijk verwerkingsitem.

Lijmen | Stappenplan

Aanbrengen Poriso en Porotherm lijmmortel. Volgorde en mogelijkheden voor het aanbrengen van de lichtgewicht lijmmortel.

Beschermen metsel/lijmwerk

Voorkom dat tijdens de verwerking (regen)-water in de binnenmuren dringt. Bescherm het metsel/lijm werk zo optimaal mogelijk tegen inwateren.

Mortelbaarden

Verwijder alle metselbaarden voordat deze zijn verhard, ook achter de profielen. Steek daarnaast aan de spouwzijde de mortelbaarden af.

Schoren

Bescherm keramische binnenmuren tijdens en na de verwerking tegen omvallen of afschuiven, bijvoorbeeld door wind- of stootbelasting.

Vloeropleggingen

Het is aan te bevelen om voor een optimale verdeling van de vloerbelasting op de wanden bij voorkeur een (waterwerend) bouw vilt toe te passen.

Leidingen en sleuven

Leidingen en sleuven in Porotherm binnenmuurstenen zijn eenvoudig aan te brengen met daarvoor geschikte apparatuur.

Spouwankers

Het type isolatiemateriaal bepaalt veelal de keuze van het spouwanker systeem.

Metselen en lijmen tijdens vorstperiode

Bevriezen van "vers" metsel- of lijmwerk kan tot schade leiden.