Techniek en verwerking

Metsel- en lijmmortel

Metsel- en lijmmortel

Gebruik bij verwerking van de Poriso en Porotherm binnenmuurstenen bij voorkeur prefab metselmortel of de speciaal daarvoor ontwikkelde lijmsoorten.

Metselmortel

Gebruik bij voor het metselen van de Poriso en Porotherm binnenmuurstenen bij voorkeur prefab metselmortel met minimaal een mortelklasse M5 (NEN-EN 998-2) voor milieuklasse MX1 volgens NEN-EN 1996-2 Annex A. Wordt de metselmortel op de bouwplaats aangemaakt gebruik dan een verhouding 1:1:6 (cement : kalk : zand).

Stem de metselmortel af op het zuigende gedrag van de Porotherm binnenmuurstenen of conditioneer de binnenmuurstenen zodanig dat een optimale hechting met de metselmortel wordt verkregen.

Lijmmortel

Aanmaken lichtgewicht lijmmortel
Aanmaken lichtgewicht lijmmortel

Gebruik voor het lijmen van de daarvoor geschikte Poriso en Porotherm binnenmuurstenen de speciaal daarvoor ontwikkelde lichtgewicht lijmmortels. Let daarbij op, ieder blok type heeft zijn specifieke lichtgewicht lijmmortel.  Alleen de juiste combinatie leidt tot de gedeclareerde prestaties.

Aanmaken lijmmortel
De instructies voor het aanmaken van de lichtgewicht lijmmortel zijn aangegeven op de verpakking. Gebruik altijd schoon leidingwater en een schone mengkuip.

Meng de lijmmortel circa 3 minuten bij voorkeur met de daarvoor geschikte lijm-garde  zodat er een goed verwerkbare, smeuïge massa ontstaat. Verwerk de lijm boven 0°C. Bewaar de lijmmortel altijd droog en vorstvrij.

Gerelateerde artikelen

Plaats de Poriso- of Porotherm binnenmuurstenen altijd op een schone, droge en vlakke ondergrond.

Opper bij voorkeur niet met de hand, gebruik tijdens verwerking hulpmiddelen zoals de Poriso of Porotherm blokkenklem.

Tijdens de verschillende jaargetijden kan het noodzakelijk zijn aanvullende maatregelen te treffen voor verwerking.

Gebruik bij verwerking van de Poriso en Porotherm binnenmuurstenen bij voorkeur prefab metselmortel of de speciaal daarvoor ontwikkelde lijmsoorten.

Sluit niet-dragende binnenwanden flexibel aan, ze mogen, indien constructief verantwoord, bij voorkeur niet hechten aan de onderliggende vloer.

De hoogte van de Porotherm metselblokken is afgestemd op de meest voorkomende verdiepingshoogtes.

Met name bij het verlijmen van Poriso en Porotherm binnenmuurstenen is de onderste laag op de vloer, ook wel bekend als de kimlaag een belangrijk verwerkingsitem.

Aanbrengen Poriso en Porotherm lijmmortel. Volgorde en mogelijkheden voor het aanbrengen van de lichtgewicht lijmmortel.

Voorkom dat tijdens de verwerking (regen)-water in de binnenmuren dringt. Bescherm het metsel/lijm werk zo optimaal mogelijk tegen inwateren.

Verwijder alle metselbaarden voordat deze zijn verhard, ook achter de profielen. Steek daarnaast aan de spouwzijde de mortelbaarden af.

Bescherm keramische binnenmuren tijdens en na de verwerking tegen omvallen of afschuiven, bijvoorbeeld door wind- of stootbelasting.

Het is aan te bevelen om voor een optimale verdeling van de vloerbelasting op de wanden bij voorkeur een (waterwerend) bouw vilt toe te passen.

Leidingen en sleuven in Porotherm binnenmuurstenen zijn eenvoudig aan te brengen met daarvoor geschikte apparatuur.

Het type isolatiemateriaal bepaalt veelal de keuze van het spouwanker systeem.