Techniek en verwerking

Metselen en lijmen tijdens vorstperiode

Metselen en lijmen tijdens vorstperiode

Bevriezen van "vers" metsel- of lijmwerk kan tot schade leiden. Wienerberger adviseert om bij de verwerking van binnenmuurstenen beschermende maatregelen te nemen bij luchttemperaturen lager dan 0 ºC.

Aandachtspunten

  • Allereerst is het van belang de steenpakketten zodanig af te dekken dat er geen ijsvorming optreedt in de producten en dat deze niet bevroren zijn.
  • Bij een luchttemperatuur van 0 ºC of lager adviseren wij niet te metselen of te lijmen. Uitharding van de mortel komt onder het vriespunt niet tot nauwelijks tot stand wat hechtingsproblemen kan veroorzaken. Cementgebonden mortels hebben minimaal een temperatuur van 5 ºC nodig om enige vorm van verharding te laten plaatsvinden. M.a.w. in de dag periode dient deze temperatuur min. 2 tot 3 uur te worden bereikt.  
  • Als er bij een temperatuur boven 0 ºC gelijmd of gemetseld wordt is het van belang de vooruitzichten voor de nacht in de gaten te houden. Zodra de temperatuur ‘s nachts onder -3 ºC dreigt te komen is het advies tijdig op de dag te stoppen met metselen/lijmen.
  • Dek verder het verse metsel- of lijmwerk goed af.

Gerelateerde artikelen

Plaats de Poriso- of Porotherm binnenmuurstenen altijd op een schone, droge en vlakke ondergrond.

Opper bij voorkeur niet met de hand, gebruik tijdens verwerking hulpmiddelen zoals de Poriso of Porotherm blokkenklem.

Tijdens de verschillende jaargetijden kan het noodzakelijk zijn aanvullende maatregelen te treffen voor verwerking.

Gebruik bij verwerking van de Poriso en Porotherm binnenmuurstenen bij voorkeur prefab metselmortel of de speciaal daarvoor ontwikkelde lijmsoorten.

Sluit niet-dragende binnenwanden flexibel aan, ze mogen, indien constructief verantwoord, bij voorkeur niet hechten aan de onderliggende vloer.

De hoogte van de Porotherm metselblokken is afgestemd op de meest voorkomende verdiepingshoogtes.

Met name bij het verlijmen van Poriso en Porotherm binnenmuurstenen is de onderste laag op de vloer, ook wel bekend als de kimlaag een belangrijk verwerkingsitem.

Aanbrengen Poriso en Porotherm lijmmortel. Volgorde en mogelijkheden voor het aanbrengen van de lichtgewicht lijmmortel.

Voorkom dat tijdens de verwerking (regen)-water in de binnenmuren dringt. Bescherm het metsel/lijm werk zo optimaal mogelijk tegen inwateren.

Verwijder alle metselbaarden voordat deze zijn verhard, ook achter de profielen. Steek daarnaast aan de spouwzijde de mortelbaarden af.

Bescherm keramische binnenmuren tijdens en na de verwerking tegen omvallen of afschuiven, bijvoorbeeld door wind- of stootbelasting.

Het is aan te bevelen om voor een optimale verdeling van de vloerbelasting op de wanden bij voorkeur een (waterwerend) bouw vilt toe te passen.

Leidingen en sleuven in Porotherm binnenmuurstenen zijn eenvoudig aan te brengen met daarvoor geschikte apparatuur.

Het type isolatiemateriaal bepaalt veelal de keuze van het spouwanker systeem.