Techniek en verwerking

Stappenplan Lijmen

Stappenplan Lijmen

Het volledige stappenplan van het aanbrengen van lijmmortel op ze Poriso en Porotherm binnenmuurstenen tot de criteria en correcties.

Aanbrengen Poriso en Porotherm lijmmortel

Lijm aanbrengen door middel van lijmbak
Lijm aanbrengen door middel van lijmbak

Volgorde en mogelijkheden voor het aanbrengen van de lichtgewicht lijmmortel:

  1. Met de lijm-verdeelbak lijm je het meeste efficiënt en doeltreffend: plaats de bak nadat de laag is afgeborsteld op de wand, trek de schuif open en trek de bak over de muur.
  2. Plaats hierna de blokken.. De volgende laag aanbrengen, gaat net als de vorige.
  3. Op plaatsen waar niet met de lijm verdeelbak gewerkt kan worden, bijvoorbeeld bij stelprofielen  is het toegestaan om met de troffel te verlijmen. Dit dient zoveel mogelijk voorkomen te worden omdat altijd een minder goede lijmverdeling en verhoogd lijmverbruik ontstaat.

Lijmen /metselen van de koppen bij producten met een tand groef verbinding ( aanpassen tekening borstwering).

Verwerk de lijmblokken in de wandconstructie waar mogelijk in verband.

Correcties

Waterpas stellen eerste laag Porotherm PL25
Waterpas stellen eerste laag Porotherm PL25

Loopt de bovenzijde van het aangebrachte blok niet helemaal waterpas (‘aan de draad’), dan is dit eenvoudig te corrigeren. De lichtgewicht lijmmortel bevat steunkorrels. Een tik met een rubberen hamer is voldoende om een steunkorrel te laten knappen, waardoor het blok eenvoudig in de juiste positie komt.

Gebruik geen kunststof wigjes om hoogteverschillen op te vangen. Deze wigjes kunnen leiden tot ongewenste krachtverdeling in de muur, en het ontbreken van een optimaal contactvlak tussen lijm en blokken onderling. Wigjes kunnen zelfs leiden tot plaatselijke scheurvorming in de wand.

Oppervlakte criteria

  • Reinig regelmatig uw  lijm verdeelbak. Het inspuiten van de lijm verdeelbak met de speciale reinigings spray vergemakkelijkt het reinigen maar zorgt ook voor een soepele verdeling van de lijmmortel.
  • Zorg dat je meng kuip schoon is of reinig deze indien noodzakelijk grondig met schoon water.

Lijmverdeelbak

Lijmbak voorzien van gereedschapsolie
Lijmbak voorzien van gereedschapsolie

Gebruik de lijm verdeelbak welke specifiek is bedoeld voor het blok type wat je verwerkt. Spuit de lijm verdeelbak voor aanvang van de werkzaamheden in met speciale (meegeleverde) olie.

Passtukken zagen

Voor het op maat zagen van passtukken is nat- of droog zagen met voldoende stofafzuiging de beste methode. 

Draai pasblokken op hoeken en vrije muurbeëindigingen (bijvoorbeeld een raamopening) met hun gezaagde kant naar de muurzijde. Zet de gezaagde kop van dit gezaagde blok aan de muurzijde met metsel/lijmmortel.  

Het hakken of kappen van blokken is mogelijk maar verdiend niet de voorkeur omdat het breukvlak niet in alle gevallen nauwkeurig te bepalen is. Daardoor is het percentage afval relatief hoog. 

Gerelateerde artikelen

Opslag

Plaats de Poriso- of Porotherm binnenmuurstenen altijd op een schone, droge en vlakke ondergrond.

Opperen

Opper bij voorkeur niet met de hand, gebruik tijdens verwerking hulpmiddelen zoals de Poriso of Porotherm blokkenklem.

Klimaat-omstandigheden

Tijdens de verschillende jaargetijden kan het noodzakelijk zijn aanvullende maatregelen te treffen voor verwerking.

Metselverband en verwerkingsrichting

Er is pas sprake van een metselverband als de stootvoegen van de binnenmuurstenen minimaal 40 mm verspringen ten opzichte van elkaar.

Metsel- en lijmmortel

Gebruik bij verwerking van de Poriso en Porotherm binnenmuurstenen bij voorkeur prefab metselmortel of de speciaal daarvoor ontwikkelde lijmsoorten.

Niet dragende binnenwanden

Sluit niet-dragende binnenwanden flexibel aan, ze mogen, indien constructief verantwoord, bij voorkeur niet hechten aan de onderliggende vloer.

Verdelen van lagenmaat

De hoogte van de Porotherm metselblokken is afgestemd op de meest voorkomende verdiepingshoogtes.

Plaatsen van de kim

Met name bij het verlijmen van Poriso en Porotherm binnenmuurstenen is de onderste laag op de vloer, ook wel bekend als de kimlaag een belangrijk verwerkingsitem.

Lijmen | Stappenplan

Aanbrengen Poriso en Porotherm lijmmortel. Volgorde en mogelijkheden voor het aanbrengen van de lichtgewicht lijmmortel.

Beschermen metsel/lijmwerk

Voorkom dat tijdens de verwerking (regen)-water in de binnenmuren dringt. Bescherm het metsel/lijm werk zo optimaal mogelijk tegen inwateren.

Mortelbaarden

Verwijder alle metselbaarden voordat deze zijn verhard, ook achter de profielen. Steek daarnaast aan de spouwzijde de mortelbaarden af.

Schoren

Bescherm keramische binnenmuren tijdens en na de verwerking tegen omvallen of afschuiven, bijvoorbeeld door wind- of stootbelasting.

Vloeropleggingen

Het is aan te bevelen om voor een optimale verdeling van de vloerbelasting op de wanden bij voorkeur een (waterwerend) bouw vilt toe te passen.

Leidingen en sleuven

Leidingen en sleuven in Porotherm binnenmuurstenen zijn eenvoudig aan te brengen met daarvoor geschikte apparatuur.

Spouwankers

Het type isolatiemateriaal bepaalt veelal de keuze van het spouwanker systeem.

Metselen en lijmen tijdens vorstperiode

Bevriezen van "vers" metsel- of lijmwerk kan tot schade leiden.