Productinformatie

Spouwankers

Spouwankers

Het type isolatiemateriaal bepaalt veelal de keuze van het spouwanker systeem.

 

Isolatiemateriaal

Het type isolatiemateriaal bepaalt veelal de keuze van het spouwanker systeem.

Er dienen duurzame (minimaal) RVS kwaliteit A4 spouwankers toegepast te worden conform NEN-EN 1996-2 N.B.-C.1. Er zijn twee manieren waarop je spouwankers kunt plaatsen.

Metsel/ lijmankers
Deze worden in de metsel/lijm mortel in de lintvoeg van de binnenmuursteen gelegd. Leg het anker, volgens voorschrift leverancier, voldoende op de binnenmuur zodat deze niet kan buigen.

Boorankers
Achteraf worden speciale ankers in de muur bevestigd. Boren zonder kloppen is absoluut noodzakelijk. Verdeel spouwankers gelijkmatig en verspringend. Het aantal spouwankers en de afmetingen worden door de constructeur van de opdrachtgever aangegeven. Als onderlegger kunnen de NEN-EN 1996-1-1 en NPR 9096-1-1 worden gebruikt.

ca = 1,5
Voor situaties waarbij sprake is van een gesteund binnenblad met een buigstijfheid die ten minste tweemaal zo groot is als de buigstijfheid van het buitenblad.

ca = 3,0
Voor situaties waarbij sprake is van een niet-dragend binnenblad dat aan de bovenzijde niet in horizontale richting uit het vlak van de wand wordt gesteund en waarbij het buitenblad ter plaatse van de vloerranden ook niet is voorzien van een horizontale koppeling met de vloerrand.

ca = 2,0
In de overige gevallen.

Aantal benodigde spouwankers rond 3,6 mm per m2.

Opm *
In de nieuw gedefinieerde kuststrook in NENEN 1991-1-4 is de windbelasting aanzienlijk vergroot ten opzicht van de hieronder genoemde windgebieden. Voor de kuststrook wordt een opgave van het aantal spouwankers door de constructeur ten zeerste aanbevolen.

o = onbebouwd
b = bebouwd

Indeling windgebieden

 

  • Windgebied 1:
    Markermeer, IJsselmeer, Waddenzee, Waddeneilanden en de provincie Noord-Holland ten noorden van de gemeenten Heemskerk, Uitgeest, Wormerland, Purmerend en Edam-Volendam.

  • Windgebied 2:
    De rest van de provincie Noord-Holland, de provincies Groningen, Friesland, Flevoland, Zuid-Holland en Zeeland.

  • Windgebied 3:
    De provincies Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg.
Windgebieden

Aantal benodigde spouwankers rond 3,6 mm per m2

      Windgebied
  Max bouwhoogte in m Spouw in mm 1 2 3
      o b o b o b
Ca = 1,5 <=6 150 3,4 2,8 2,8 2,3 2,3 1,9
200 4,7 3,9 4 3,3 3,3 2,7
<=11 150 4,2 3,4 3,5 2,8 2,9 2,3
200 5,9 4,7 5 4 4,1 3,3
<=20 150 5,1 4,3 4,3 3,6 3,5 3
200 7,2 6 6 5,1 5 4,2
Ca = 2 <=6 150 4,5 3,7 3,8 3,1 3,1 2,6
200 6,3 5,2 5,3 4,4 4,4 3,6
<=11 150 5,6 4,5 4,7 3,8 3,8 3,1
200 7,9 6,3 6,6 5,3 5,4 4,4
<=20 150 6,8 5,7 5,7 4,8 4,7 4
200 9,6 8,1 8,1 6,8 6,6 5,6
Ca = 3 <=6 150 6,7 5,5 5,7 4,6 4,6 3,8
200 9,5 7,8 8 6,6 6,6 5,4
<=11 150 8,4 6,7 7 5,6 5,8 4,6
200 11,8 9,5 9,9 8 8,1 6,6
<=20 150 10,2 8,6 8,6 7,2 7,1 5,9
200 14,4 12,1 12,1 10,2 9,9 8,4

opm*

Aantal benodigde spouwankers rond 4 mm per m2

      Windgebied
  Max bouwhoogte in m Spouw in mm 1 2 3
      o b o b o b
Ca = 1,5 <=6 150 2,4 1,9 2 1,6 1,6 1,3
200 3,2 2,7 2,7 2,2 2,2 1,9
<=11 150 2,9 2,4 2,5 2 2 1,6
200 4 3,2 3,4 2,7 2,8 2,2
<=20 150 3,6 3 3 2,5 2,5 2,1
200 4,9 4,1 4,1 3,5 3,4 2,9
Ca = 2 <=6 150 3,1 2,6 2,6 2,2 2,2 1,8
200 4,3 3,6 3,7 3 3 2,5
<=11 150 3,9 3,1 3,3 2,6 2,7 2,2
200 5,4 4,3 4,5 3,6 3,7 3
<=20 150 4,7 4 4 3,4 3,3 2,8
200 6,5 5,5 5,5 4,6 4,5 3,8
Ca = 3 <=6 150 4,7 3,9 4 3,2 3,2 2,7
200 6,5 5,3 5,5 4,5 4,5 3,7
<=11 150 5,9 4,7 4,9 3,9 4 3,2
200 8,1 6,5 6,8 5,4 5,6 4,5
<=20 150 7,1 6 6 5 4,9 4,1
200 9,8 8,3 8,3 6,9 6,8 5,7

opm*

Gerelateerde artikelen

Opslag

Plaats de Poriso- of Porotherm binnenmuurstenen altijd op een schone, droge en vlakke ondergrond.

Opperen

Opper bij voorkeur niet met de hand, gebruik tijdens verwerking hulpmiddelen zoals de Poriso of Porotherm blokkenklem.

Klimaat-omstandigheden

Tijdens de verschillende jaargetijden kan het noodzakelijk zijn aanvullende maatregelen te treffen voor verwerking.

Metselverband en verwerkingsrichting

Er is pas sprake van een metselverband als de stootvoegen van de binnenmuurstenen minimaal 40 mm verspringen ten opzichte van elkaar.

Metsel- en lijmmortel

Gebruik bij verwerking van de Poriso en Porotherm binnenmuurstenen bij voorkeur prefab metselmortel of de speciaal daarvoor ontwikkelde lijmsoorten.

Niet dragende binnenwanden

Sluit niet-dragende binnenwanden flexibel aan, ze mogen, indien constructief verantwoord, bij voorkeur niet hechten aan de onderliggende vloer.

Verdelen van lagenmaat

De hoogte van de Porotherm metselblokken is afgestemd op de meest voorkomende verdiepingshoogtes.

Plaatsen van de kim

Met name bij het verlijmen van Poriso en Porotherm binnenmuurstenen is de onderste laag op de vloer, ook wel bekend als de kimlaag een belangrijk verwerkingsitem.

Lijmen | Stappenplan

Aanbrengen Poriso en Porotherm lijmmortel. Volgorde en mogelijkheden voor het aanbrengen van de lichtgewicht lijmmortel.

Beschermen metsel/lijmwerk

Voorkom dat tijdens de verwerking (regen)-water in de binnenmuren dringt. Bescherm het metsel/lijm werk zo optimaal mogelijk tegen inwateren.

Mortelbaarden

Verwijder alle metselbaarden voordat deze zijn verhard, ook achter de profielen. Steek daarnaast aan de spouwzijde de mortelbaarden af.

Schoren

Bescherm keramische binnenmuren tijdens en na de verwerking tegen omvallen of afschuiven, bijvoorbeeld door wind- of stootbelasting.

Vloeropleggingen

Het is aan te bevelen om voor een optimale verdeling van de vloerbelasting op de wanden bij voorkeur een (waterwerend) bouw vilt toe te passen.

Leidingen en sleuven

Leidingen en sleuven in Porotherm binnenmuurstenen zijn eenvoudig aan te brengen met daarvoor geschikte apparatuur.

Spouwankers

Het type isolatiemateriaal bepaalt veelal de keuze van het spouwanker systeem.

Metselen en lijmen tijdens vorstperiode

Bevriezen van "vers" metsel- of lijmwerk kan tot schade leiden.