Productinformatie

Spouwankers

Spouwankers

Het type isolatiemateriaal bepaalt veelal de keuze van het spouwanker systeem.

 

Isolatiemateriaal

Het type isolatiemateriaal bepaalt veelal de keuze van het spouwanker systeem.

Er dienen duurzame (minimaal) RVS kwaliteit A4 spouwankers toegepast te worden conform NEN-EN 1996-2 N.B.-C.1. Er zijn twee manieren waarop je spouwankers kunt plaatsen.

Metsel/ lijmankers
Deze worden in de metsel/lijm mortel in de lintvoeg van de binnenmuursteen gelegd. Leg het anker, volgens voorschrift leverancier, voldoende op de binnenmuur zodat deze niet kan buigen.

Boorankers
Achteraf worden speciale ankers in de muur bevestigd. Boren zonder kloppen is absoluut noodzakelijk. Verdeel spouwankers gelijkmatig en verspringend. Het aantal spouwankers en de afmetingen worden door de constructeur van de opdrachtgever aangegeven. Als onderlegger kunnen de NEN-EN 1996-1-1 en NPR 9096-1-1 worden gebruikt.

ca = 1,5
Voor situaties waarbij sprake is van een gesteund binnenblad met een buigstijfheid die ten minste tweemaal zo groot is als de buigstijfheid van het buitenblad.

ca = 3,0
Voor situaties waarbij sprake is van een niet-dragend binnenblad dat aan de bovenzijde niet in horizontale richting uit het vlak van de wand wordt gesteund en waarbij het buitenblad ter plaatse van de vloerranden ook niet is voorzien van een horizontale koppeling met de vloerrand.

ca = 2,0
In de overige gevallen.

Aantal benodigde spouwankers rond 3,6 mm per m2.

Opm *
In de nieuw gedefinieerde kuststrook in NENEN 1991-1-4 is de windbelasting aanzienlijk vergroot ten opzicht van de hier genoemde windgebieden. Voor de kuststrook wordt een opgave van het aantal spouwankers door de constructeur ten zeerste aanbevolen.

o = onbebouwd
b = bebouwd

Aantal benodigde spouwankers rond 3,6 mm per m2

      Windgebied
  Max bouwhoogte in m Spouw in mm 1 2 3
      o b o b o b
Ca = 1,5 <=6 150 3,4 2,8 2,8 2,3 2,3 1,9
200 4,7 3,9 4 3,3 3,3 2,7
<=11 150 4,2 3,4 3,5 2,8 2,9 2,3
200 5,9 4,7 5 4 4,1 3,3
<=20 150 5,1 4,3 4,3 3,6 3,5 3
200 7,2 6 6 5,1 5 4,2
Ca = 2 <=6 150 4,5 3,7 3,8 3,1 3,1 2,6
200 6,3 5,2 5,3 4,4 4,4 3,6
<=11 150 5,6 4,5 4,7 3,8 3,8 3,1
200 7,9 6,3 6,6 5,3 5,4 4,4
<=20 150 6,8 5,7 5,7 4,8 4,7 4
200 9,6 8,1 8,1 6,8 6,6 5,6
Ca = 3 <=6 150 6,7 5,5 5,7 4,6 4,6 3,8
200 9,5 7,8 8 6,6 6,6 5,4
<=11 150 8,4 6,7 7 5,6 5,8 4,6
200 11,8 9,5 9,9 8 8,1 6,6
<=20 150 10,2 8,6 8,6 7,2 7,1 5,9
200 14,4 12,1 12,1 10,2 9,9 8,4

opm*

Aantal benodigde spouwankers rond 4 mm per m2

      Windgebied
  Max bouwhoogte in m Spouw in mm 1 2 3
      o b o b o b
Ca = 1,5 <=6 150 2,4 1,9 2 1,6 1,6 1,3
200 3,2 2,7 2,7 2,2 2,2 1,9
<=11 150 2,9 2,4 2,5 2 2 1,6
200 4 3,2 3,4 2,7 2,8 2,2
<=20 150 3,6 3 3 2,5 2,5 2,1
200 4,9 4,1 4,1 3,5 3,4 2,9
Ca = 2 <=6 150 3,1 2,6 2,6 2,2 2,2 1,8
200 4,3 3,6 3,7 3 3 2,5
<=11 150 3,9 3,1 3,3 2,6 2,7 2,2
200 5,4 4,3 4,5 3,6 3,7 3
<=20 150 4,7 4 4 3,4 3,3 2,8
200 6,5 5,5 5,5 4,6 4,5 3,8
Ca = 3 <=6 150 4,7 3,9 4 3,2 3,2 2,7
200 6,5 5,3 5,5 4,5 4,5 3,7
<=11 150 5,9 4,7 4,9 3,9 4 3,2
200 8,1 6,5 6,8 5,4 5,6 4,5
<=20 150 7,1 6 6 5 4,9 4,1
200 9,8 8,3 8,3 6,9 6,8 5,7

opm*

Gerelateerde artikelen

Plaats de Poriso- of Porotherm binnenmuurstenen altijd op een schone, droge en vlakke ondergrond.

Opper bij voorkeur niet met de hand, gebruik tijdens verwerking hulpmiddelen zoals de Poriso of Porotherm blokkenklem.

Tijdens de verschillende jaargetijden kan het noodzakelijk zijn aanvullende maatregelen te treffen voor verwerking.

Gebruik bij verwerking van de Poriso en Porotherm binnenmuurstenen bij voorkeur prefab metselmortel of de speciaal daarvoor ontwikkelde lijmsoorten.

Sluit niet-dragende binnenwanden flexibel aan, ze mogen, indien constructief verantwoord, bij voorkeur niet hechten aan de onderliggende vloer.

De hoogte van de Porotherm metselblokken is afgestemd op de meest voorkomende verdiepingshoogtes.

Met name bij het verlijmen van Poriso en Porotherm binnenmuurstenen is de onderste laag op de vloer, ook wel bekend als de kimlaag een belangrijk verwerkingsitem.

Aanbrengen Poriso en Porotherm lijmmortel. Volgorde en mogelijkheden voor het aanbrengen van de lichtgewicht lijmmortel.

Voorkom dat tijdens de verwerking (regen)-water in de binnenmuren dringt. Bescherm het metsel/lijm werk zo optimaal mogelijk tegen inwateren.

Verwijder alle metselbaarden voordat deze zijn verhard, ook achter de profielen. Steek daarnaast aan de spouwzijde de mortelbaarden af.

Bescherm keramische binnenmuren tijdens en na de verwerking tegen omvallen of afschuiven, bijvoorbeeld door wind- of stootbelasting.

Het is aan te bevelen om voor een optimale verdeling van de vloerbelasting op de wanden bij voorkeur een (waterwerend) bouw vilt toe te passen.

Leidingen en sleuven in Porotherm binnenmuurstenen zijn eenvoudig aan te brengen met daarvoor geschikte apparatuur.

Het type isolatiemateriaal bepaalt veelal de keuze van het spouwanker systeem.