Techniek en verwerking

Plaatsen van de kim

Plaatsen van de kim

Met name bij het verlijmen van Poriso en Porotherm binnenmuurstenen is de onderste laag op de vloer, ook wel bekend als de kimlaag een belangrijk verwerkingsitem.

 

Besteed voldoende aandacht aan de kim

Besteed voldoende aandacht aan de kimlaag, dit is het belangrijkste onderdeel voor een optimaal verloop van uw vervolg lijmwerkzaamheden.

Breng de deze onderste laag, zuiver vlak, waterpas aan in zowel langs- als dwarsrichting en op hoogte aan de draad over de volle omtrek van het gebouw. Dit vraagt enige precisie!

De kim kan worden uitgevoerd met in het werk gezaagde blokken of door speciaal op maat bestelde binnenmuurstenen toe te passen.  U kunt er ook voor kiezen de kimlaag uit te voeren in “normale” niet gezaagde blokken en in plaats daarvan de afsluitende laag onder de vloer met op maat bestelde – of gezaagde blokken  uit te voeren.

Het heeft de voorkeur om de afsluitende laag te zagen.

De minimumhoogte van het kim blok of afsluitende laag moet 40 mm zijn. Een kimhoogte tot 40 mm kan met daarvoor geschikte mortel worden uitgevoerd.

Gebruik voor het plaatsen van de kim bij voorkeur de speciale kimmortel. Begin pas met plaatsen van de lijmblokken als de kimconstructie voldoende is uitgehard. De kimconstructie moet volledig op de onderliggende vloer dragen c.q. rusten.

Gerelateerde artikelen

Plaats de Poriso- of Porotherm binnenmuurstenen altijd op een schone, droge en vlakke ondergrond.

Opper bij voorkeur niet met de hand, gebruik tijdens verwerking hulpmiddelen zoals de Poriso of Porotherm blokkenklem.

Tijdens de verschillende jaargetijden kan het noodzakelijk zijn aanvullende maatregelen te treffen voor verwerking.

Gebruik bij verwerking van de Poriso en Porotherm binnenmuurstenen bij voorkeur prefab metselmortel of de speciaal daarvoor ontwikkelde lijmsoorten.

Sluit niet-dragende binnenwanden flexibel aan, ze mogen, indien constructief verantwoord, bij voorkeur niet hechten aan de onderliggende vloer.

De hoogte van de Porotherm metselblokken is afgestemd op de meest voorkomende verdiepingshoogtes.

Met name bij het verlijmen van Poriso en Porotherm binnenmuurstenen is de onderste laag op de vloer, ook wel bekend als de kimlaag een belangrijk verwerkingsitem.

Aanbrengen Poriso en Porotherm lijmmortel. Volgorde en mogelijkheden voor het aanbrengen van de lichtgewicht lijmmortel.

Voorkom dat tijdens de verwerking (regen)-water in de binnenmuren dringt. Bescherm het metsel/lijm werk zo optimaal mogelijk tegen inwateren.

Verwijder alle metselbaarden voordat deze zijn verhard, ook achter de profielen. Steek daarnaast aan de spouwzijde de mortelbaarden af.

Bescherm keramische binnenmuren tijdens en na de verwerking tegen omvallen of afschuiven, bijvoorbeeld door wind- of stootbelasting.

Het is aan te bevelen om voor een optimale verdeling van de vloerbelasting op de wanden bij voorkeur een (waterwerend) bouw vilt toe te passen.

Leidingen en sleuven in Porotherm binnenmuurstenen zijn eenvoudig aan te brengen met daarvoor geschikte apparatuur.

Het type isolatiemateriaal bepaalt veelal de keuze van het spouwanker systeem.