Porotherm PL25 333x140x249

Het Porotherm Lijmsysteem PL25 voor tweeschalige bouw (traditionele spouwmuurconstructie) levert snelheid in bouwen en constructieve meerwaarde op. Met de keramisch geperforeerde lijmblokken en de Porotherm Lichtgewicht Lijmmortel bouwt u snel en gemakkelijk. Dankzij de tand/groefverbinding is verlijmen van de lintvoeg voldoende. Met als resultaat tot 40% minder verwerkingstijd in vergelijking met traditionele metselblokken (lint- en stootvoeg vermetseld). Door de gunstige bouwfysische eigenschappen geen krimp en een minimale uitzetting. Muurlengtes tot ca. 16 meter zijn geen enkel probleem. Bouwfysische dilataties worden daardoor tot een minimum beperkt. Bouwtechnische dilataties als gevolg van de gekozen constructie moeten door een constructeur worden beoordeeld.

Gemiddelde maat (L x B x H)
Gemiddelde maat (L x B x H)
333 x 140 x 249 mm
Gewicht
Gewicht
11,92 kg
Volumieke massa
Volumieke massa
1150 kg/m³
Genormaliseerde druksterkte
Genormaliseerde druksterkte
24 N/mm²
Karakteristieke waarde metselwerkdruksterkte f'k (M 10)
Karakteristieke waarde metselwerkdruksterkte f'k (M 10)
Karakteristieke waarde lijmwerkdruksterkte f'k
Karakteristieke waarde lijmwerkdruksterkte f'k
6,48 N/mm²
Warmtegeleidings-coëfficiënt (λ reken steen)
Warmtegeleidings-coëfficiënt (λ reken steen)
0,37 W/(m·K)
Warmtegeleidings-coëfficiënt muur metselen
Warmtegeleidings-coëfficiënt muur metselen
Warmtegeleidings-coëfficiënt muur lijmen
Warmtegeleidings-coëfficiënt muur lijmen
0,35 W/(m·K)
Netto gewicht per m2
Netto gewicht per m2
146 kg
Metselmortel per m2
Metselmortel per m2
Aantal per m2 metselen
Aantal per m2 metselen
Lijmmortel per m2
Lijmmortel per m2
2,2 kg/m2
Aantal per m2 lijmen
Aantal per m2 lijmen
12 st/m²
Artikelnummer
Artikelnummer
32114249
IW Klasse
IW Klasse
IW2