Techniek en verwerking

Spouwmuur

Ontwerp | Spouwmuur

De Nederlandse bouwtraditie kent het gebruik van de spouwmuurconstructie welke is samengesteld uit een binnenmuur, isolatie, luchtspouw en buitenmuur. Naast een esthetische functie heeft deze ook een regenwerende functie. Om de uitvoering en de duurzaamheid van het buitenspouwblad van baksteen te waarborgen, moet de spouwmuur een vrije luchtspouw bezitten.

Wat is een spouwmuur?

De spouwmuur is een combinatie van een binnenspouwblad, thermische isolatie, een luchtspouw en een gemetseld buitenbuitenspouwblad. Naast een regenwerende functie, heeft het gemetselde buitenspouwblad een belangrijke esthetische functie.

Wat is het belang van een vrije luchtspouw?

Een vrije luchtspouw is van belang voor een goede functionaliteit van de spouwmuur. Een luchtspouw van minimaal 40 mm tussen het thermisch isolatiemateriaal en het buitenspouwblad dient in het ontwerp te worden gerespecteerd. Speciebaarden doorstekende, gehakte halve bakstenen en maatafwijkingen zullen de luchtspouw verkleinen. De thermische isolatie mag nergens het gemetselde buitenspouwblad raken. Alleen dan kunnen de onderdelen van de spouwmuur hun bouwkundige functie op de juiste wijze vervullen.

Ventilatie van de spouwmuur

Spouwmuur metselen | Asten
Spouwmuur metselen | Asten

Bij de beoordeling van de warmteweerstand van de spouwmuur is de mate waarin de luchtspouw wel of niet ventileert van belang.  De Nederlandse norm NEN 1068/NPR 2068 en NTA 8800 geeft hiervoor de onderstaande richtlijnen.

Begrip

Voorwaarde aan ventilatieopening per m1 gevel

(mm2)

R-waarde luchtspouw (standaard isolatie)

(m2K/W)

R-waarde luchtspouw (isolatie met reflecterende folie)

(m2K/W)

Advies toepassing open stootvoegen
Niet geventileerd < 500 0,18 0,57 1x o.s. per 2 strekken t.p.v. hor. muurbeëindigingen, fundering en dakrand
Zwak geventileerd ≥ 500 - < 1500 0,16 0,45 1x o.s. per 2 strekken t.p.v. hor. muurbeëindigingen, fundering en dakrand
Sterk geventileerd ≥ 1500 0 0 Stootvoegloos metselwerk

* Uitgaande van een effectieve luchtspouw ≥ 20mm

Wat is het belang van open stootvoegen?

Door de toenemende isolatiewaarde, door dikkere isolatiematerialen, in baksteen gevels is de mate van ventilatie in de luchtspouw verminderd en dient een open stootvoeg niet tot nauwelijks meer voor beluchting van de luchtspouw.

Open stootvoegen dienen voornamelijk voor een goede ontwatering van het binnengedrongen regenwater en zakwater uit de spouwconstructie. Houd daarom bij alle horizontale muurbeëindigingen in het metselwerk één stootvoeg per twee strekken open. Zoals boven een kozijn, bij een platdakaansluiting en boven ingemetselde waterkeringen.

Ook bij de aansluiting van het metselwerk met de fundering is het zeer wenselijk om stootvoegen toe te passen als hierboven omschreven. Heeft u vragen over het gemetselde buitenspouwblad, de luchtspouw of het aantal open stootvoegen? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

Een zeer belangrijke functie van de buitenmuur is te zorgen dat regenwater niet naar binnen dringt. Bij spouwmuren zijn het buiten- en binnenspouwblad gescheiden.

Een gebouw wordt vanuit de fundering opgebouwd. Van essentieel belang is de detaillering van het aansluitend metselwerk op deze fundering.