Techniek en verwerking

Spouwmuur

Spouwmuur

De Nederlandse bouwtraditie kent het gebruik van de spouwmuurconstructie welke is samengesteld uit een binnenmuur, isolatie, luchtspouw en buitenmuur. Naast een esthetische functie heeft deze ook een regenwerende functie. Om de uitvoering en de duurzaamheid van het buitenspouwblad van baksteen te waarborgen, moet de spouwmuur een vrije luchtspouw bezitten.

Wat is een spouwmuur?

De spouwmuur is een combinatie van een binnenspouwblad, thermische isolatie, een luchtspouw en een gemetseld buitenbuitenspouwblad. Naast een regenwerende functie, heeft het gemetselde buitenspouwblad een belangrijke esthetische functie.

Wat is het belang van een vrije luchtspouw?

Een vrije luchtspouw is van belang voor een goede functionaliteit van de spouwmuur. Een luchtspouw van minimaal 40 mm tussen het thermisch isolatiemateriaal en het buitenspouwblad dient in het ontwerp te worden gerespecteerd. Speciebaarden doorstekende, gehakte halve bakstenen en maatafwijkingen zullen de luchtspouw verkleinen. De thermische isolatie mag nergens het gemetselde buitenspouwblad raken. Alleen dan kunnen de onderdelen van de spouwmuur hun bouwkundige functie op de juiste wijze vervullen.

Ventilatie van de spouwmuur

Spouwmuur metselen | Asten
Spouwmuur metselen | Asten

Bij de beoordeling van de warmteweerstand van de spouwmuur is de mate waarin de luchtspouw wel of niet ventileert van belang. De Nederlandse norm NEN 1068/NPR 2068 geeft hiervoor de onderstaande richtlijnen.

Begrip Voorwaarde aan ventilatie opening per m1 gevel (mm2) R-waarde luchtspouw (standaard isolatie) (m2K/W) R-waarde luchtspouw (isolatie met reflecterende folie) (m2K/W) R-waarde baksteen (m2K/W) Toepassing open stoot voegen
Niet geventileerd <500 0,18 0,57 0,1 Uitsluitend open stootvoegen t.p.v. fundering en boven kozijnen
Zwak geventileerd 500 - 1500 0,16 0,45 0,1 1 open stootvoeg per 1-1,5m1 aan boven en onderzijkde gevel (1200mm2)
Sterk geventileerd >1500 0 0 0 Stoot voegloos metselwerk

Wat is het belang van open stootvoegen?

Naast ventilatie zorgen open stootvoegen ook voor een goede ontwatering van het binnengedrongen regenwater. Houd bij alle horizontale beëindigingen in het metselwerk één stootvoeg per drie à vier strekken open. Zoals boven een kozijn, bij een platdakaansluiting en boven ingemetselde waterkeringen. Daarnaast is één stootvoeg per twee strekken op de aansluiting van het metselwerk met de fundering zeer wenselijk.

Gerelateerde artikelen

Een zeer belangrijke functie van de buitenmuur is te zorgen dat regenwater niet naar binnen dringt. Bij spouwmuren zijn het buiten- en binnenspouwblad gescheiden.

Een gebouw wordt vanuit de fundering opgebouwd. Van essentieel belang is de detaillering van het aansluitend metselwerk op deze fundering.