Techniek en verwerking

Detaillering en fundering

Detaillering en fundering

Een gebouw wordt vanuit de fundering opgebouwd. Van essentieel belang is de detaillering van het aansluitend metselwerk op deze fundering. We hebben hier immers niet alleen te maken met een gevelvlak wat aan regen is blootgesteld, maar ook met de hoogte van het grondwater.

Detail fundering

Doorstrijken speelsbont | Veghel
Doorstrijken speelsbont | Veghel

Aandachtspunten bij de funderingsaansluiting zijn het voorkomen van indringend vocht, nat isolatiemateriaal en het optreden van koudebruggen. Metselwerk sluit aan op de fundering, waarbij contact met grondwater niet kan worden uitgesloten. Zorg dat grondwater niet in de buitenwand kan dringen en aansluitend het thermisch isolatiemateriaal langdurig kan bevochtigen. 

Het voorkomen van een koudebrug is van groot belang, waardoor ongewenste condensatie aan de binnenzijde van de constructie kan worden tegengegaan. Een bredere of diepere spouw, maar ook een koudebrugonderbreking kan daarbij een oplossing zijn.

Detailleren met baksteen

Nieuwbouw woningen, Agena HV WF in combination with Marowijne RoodZand Flash HV and Modula leikleur-mat-engobe, Pr. Margrietstraat and Kon. Maximastraat, Zwolle
Nieuwbouw woningen | Pr. Margrietstraat en Kon. Maximastraat, Zwolle

De CUR-aanbeveling 93-2 'Detailleren met baksteen’ bevat een groot aantal aanwijzingen voor een goede detaillering met bakstenen in het gemetselde buitenspouwblad. Naast aanwijzingen voor de funderingsaansluiting, hebben bouwkundige voorzieningen hun nut duidelijk bewezen. Denk daarbij ook aan de waterkerende muurafdekking, het dakoverstek met een buiten het muurvlak gelegen goot, de ventilerende luchtspouw en dilatatievoegen in metselwerk.

Nieuwbouw woningen, Agena HV WF in combination with Marowijne RoodZand Flash HV and Modula leikleur-mat-engobe, Pr. Margrietstraat and Kon. Maximastraat, Zwolle

Meer informatie over detaillering en fundering?

Neem contact op met onze gevelspecialisten.

Gerelateerde artikelen

Een zeer belangrijke functie van de buitenmuur is te zorgen dat regenwater niet naar binnen dringt. Bij spouwmuren zijn het buiten- en binnenspouwblad gescheiden.

De Nederlandse bouwtraditie kent het gebruik van de spouwmuurconstructie welke is samengesteld uit een binnenmuur, isolatie, luchtspouw en buitenmuur.