Techniek en verwerking

Regenwater

Regenwater

Een zeer belangrijke functie van de buitenmuur is te zorgen dat regenwater niet naar binnen dringt. Bij spouwmuren zijn het buiten- en binnenspouwblad gescheiden. Regenwater kan daarbij in het gemetselde buitenspouwblad dringen, maar wordt aan de binnenzijde aan de spouwzijde naar beneden geleid. Door de waterkerende lagen onderin de spouwruimte en de open stootvoegen, wordt het ingedrongen regenwater naar buiten afgevoerd. De naar beneden gebogen knik in de spouwankers, of de speciale druppelgeleider, voorkomt dat ingedrongen regenwater de thermische isolatielaag kan bereiken.

Het belang van goed voegwerk

Voegwerk stootvoeg  | verwerking gevel
Voegwerk stootvoeg | verwerking gevel

Regenwater verplaatst zich in het buitenspouwblad in eerste instantie via de voegen. De bakstenen van het gemetselde buitenspouwblad nemen door hun materiaaleigenschappen regenwater in de poriestructuur op. In drogere perioden staan de bakstenen het verzamelde water door verdamping snel weer af. Een goede kwaliteit van de stoot- en lintvoegen zijn belangrijk.

De kwaliteit van het voegwerk, zoals het voegtype en de voeghardheid, staan aangegeven in de CUR Aanbeveling 61 ‘Het voegen en hydrofoberen van metselwerk’. Stem de voeghardheid en de bakstenen op elkaar af.

Nabehandeling buitenblad

Nieuwbouw appartementen, Bocht Oosterdiep, Veendam, Cosmos exclusief WS WF Erlecom, Lupo gereduceerd, Malva exclusief WS WF, Sedum exclusief WS WF Erlecom.
Nieuwbouw appartementen | Bocht Oosterdiep, Veendam

Volledige afsluiting van het gemetselde buitenspouwblad met een water- en dampdichte laag is onverstandig. Het regenwater wordt weliswaar tegengehouden, maar vocht door condens uit de binnenruimte kan niet meer door de constructie verplaatst worden. Het ophopen van vocht door condens in het thermisch isolatiemateriaal is daarbij niet ondenkbaar waardoor het isolerend vermogen van de buitenwand verslechtert.

Natuurlijk kan metselwerk aan de buitenzijde met een dampopen hydrofobeerlaag of een anti-graffiti laag worden behandeld.

Heb je vragen over een eventuele nabehandeling van het buitenspouwblad of de voegen in metselwerk? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

De Nederlandse bouwtraditie kent het gebruik van de spouwmuurconstructie welke is samengesteld uit een binnenmuur, isolatie, luchtspouw en buitenmuur.

Een gebouw wordt vanuit de fundering opgebouwd. Van essentieel belang is de detaillering van het aansluitend metselwerk op deze fundering.