Techniek en verwerking

Ontkoppelen van metselwerk

Ontkoppelen van metselwerk

Door toepassing van verschillende materialen in een gevel kan nodig zijn om de onderlinge materialen van elkaar te scheiden. Dit vanwege de verschillende uitzettingscoëfficiënten. Zo ook bij baksteen kan het voorkomen dat een ontkoppeling nodig is.

Ontkoppelen van metselwerk op beton

Metselwerk dat vanuit de gevellijn doorloopt op betonnen constructies, zoals bijvoorbeeld een vloer, galerij of balkon, dient ontkoppeld te worden middels glijvilten en dilataties. Onderstaand zijn twee varianten aangegeven.

Voer zij- en bovenaansluitingen van metselwerk op beton uit door middel van een dilatatievoeg van 10 mm met kit op een rugvulling. Voer onder- en bovenaansluitingen van prefab betonnen elementen op dragend metselwerk uit met een tweelaagse glijfolie.

Metselwerk op een doorbuigende ondergrond

Bij de bouw van appartementencomplexen wordt aan de galerijzijde het buitenspouwblad van metselwerk vaak op de galerijplaat geplaatst. Door de belasting op de galerijplaat zal deze doorbuigen. Als gevolg van kruip kan deze doorbuiging verder toenemen. Hierdoor zakt de ondersteuning onder het metselwerk uit.

Het metselwerk moet zichzelf gaan dragen waardoor trekspanningen ontstaan die aanleiding kunnen zijn tot scheurvorming in het metselwerk. Door bouwtechnische dilataties kunnen de spanningen in het metselwerk en daarmee mogelijke scheurvorming worden verminderd.

Gewapend metselwerk

Dilataties in metselwerk
Dilataties in metselwerk

De afstand tussen de dilataties kan worden aangepast wanneer lintvoegwapening in het gehele metselwerk wordt toegepast. De hoeveelheid metselwerkwapening dient in overleg met de constructeur en de leverancier van de metselwerkwapening volgens NEN EN 1996-2 en CUR aanbeveling 82 ‘Beheersing van scheurvorming van steenconstructies’ te worden bepaald.

 

Dilataties op maat

Bij toepassing van metselbakstenen uit het Wienerberger assortiment kan Wienerberger vrijblijvend een dilatatievoorstel opstellen, raadpleeg daarvoor de betrokken bouwmaterialenhandelaar.

Gerelateerde artikelen

Metselwerk gevels zijn onderhevig aan vervormingen in zowel horizontale als verticale richting. Er wordt daarom onderscheid gemaakt in verticale en horizontale dilataties.

Door tijdens de ontwerp- en voorbereidingsfase rekening te houden met dilataties in metselwerk kan er samen met de architect en aannemer een goed dilatatieplan opgesteld worden.

Dilataties in metselwerk

Meer weten over dilataties en het ontkoppelen van metselwerk?

Neem contact op met onze gevelspecialisten.