Blijf op de hoogte van de laatste richtlijnen

Wet- en regelgeving rondom BIPV-systemen

Wet- en regelgeving rondom BIPV-installaties

Er komt veel kijken bij het ontwerpen en installeren van een deugdelijke BIPV-installatie. Om ontwerpfouten in het zonne-energiesysteem te voorkomen en de brandveiligheid van zonnepanelen te garanderen, is er inmiddels veel wet- en regelgeving van toepassing. We zetten een aantal belangrijke (wettelijke) uitgangspunten op een rij. Let op: wet- en regelgeving op dit gebied verandert regelmatig. Zorg dus altijd dat je goed op de hoogte bent van de laatste stand van zaken, voordat je aan een BIPV-project begint.

Risico's inschatten

Elektrotechnische veiligheid vraagt om specifieke kennis en certificaten die bij de meeste dakdekkers vaak niet of onvoldoende aanwezig zijn. Dit is van belang omdat je voordat je gaat werken aan, met of nabij een elektrische installatie, de risico’s van elektrocutiegevaar, brand, explosie, vlambogen en onbedoeld in- en uitschakelen moet kunnen inschatten. Deze risico’s zijn altijd aanwezig in elektrische installaties die werken met een > 50V wisselspanning (AC) en > 120V gelijkspanning (DC). Ook bij installaties met een lagere spanning kan er gevaar ontstaan.

Elektrische veiligheid: NEN 1010

De aanleg van een PV-installatie valt onder het Bouwbesluit en moet voor wat betreft elektrische veiligheid voldoen aan het veiligheidsniveau, beschreven in NEN 1010. Onder elektrische veiligheid verstaan we het voorkomen van elektrische schokken en het voorkomen van brand. Naast de algemene eisen bevat NEN 1010 ook een hoofdstuk (712) met aanvullende eisen voor PV-installaties.

Bouwkundig: NEN 7250

Uiteraard moeten gebouwen met zonne-energiesystemen aan de bouwregelgeving voldoen. Er is een nationaal, normatief document ontwikkeld op het gebied van bouwkundige integratie van PV-systemen; NEN 7250. Hierin zijn zowel de richtlijnen voor bouwkundige integratie van zonnestroom- (PV) als zonnewarmtesystemen (zonthermisch) vastgelegd. Het document gaat ook in op windbelasting, brand(ontwikkeling) en vochtwerendheid.

Als een zonnepaneel onderdeel wordt van de schil van het gebouw, is het cruciaal om het hele systeem te testen. De combinatie waterkering en een specifiek indak-zonnesysteem moet getoetst en gekwalificeerd worden volgens NEN 7250. Voor meer informatie over brandveiligheid verwijzen we graag naar de pagina over brandveiligheid van zonnepanelen.

Installatie: NEN 3140

NEN 1010 stelt een kader voor de ontwerpers van installaties en schrijft voor welke veiligheidsmaatregelen je moet nemen. Maar daarmee is het vakmanschap van de installateur nog niet gewaarborgd. Zeker bij zonne-energiesystemen is dit cruciaal, vooral met het oog op de gelijkspanning tussen paneel en omvormer. Voor de aangewezen personen die onder spanning werkzaamheden uitvoeren, zal volgens NEN 3140 (bepaling 6.3.2) een specifiek opleidingsprogramma moeten worden opgesteld. Dit om de kundigheid voor het onder spanning werken van vakbekwame of voldoende onderrichte personen te ontwikkelen en op peil te houden. Het werk aan elektrische installaties is overigens het werk van specialisten die een gedegen opleiding hebben gevolgd. In NEN 3140 wordt een indeling gegeven op basis van de bevoegdheid. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een:

  • Voldoende Onderricht Persoon (VOP) die onder toezicht van een VP nauwkeurig omschreven werkzaamheden mag uitvoeren aan elektrische intstallaties.
  • Vakbekwaam persoon (VP) die zelfstandig aan elektrische installaties mag werken.
  • Installatieverantwoordelijke (IV)
  • Werkverantwoordelijke (WV)

De hierboven genoemde personen mogen in meer en mindere mate zelfstandig aan elektrische installaties werken. Ze krijgen hiervoor een schriftelijke aanwijzing van hun leidinggevenden.

Gecertificeerde installatiepartners

Hoe dan ook begint én eindigt de veiligheid van BIPV-systemen met een gecertificeerd systeem, een deskundige installatie en het gebruik van de juiste materialen om brand te voorkomen. Onze gecertificeerde installatiepartners kennen alle ins- en outs voor het veilig installeren van een BIPV-systemen. Zij helpen je daar graag bij.

Woningen met Wevolt X-Roof zonnepanelen

Vragen over de technische verwerking?

Alle specificaties, verwerkingsadviezen en overige ins & outs vind je op de productpagina's. Kom je er niet uit? Wij helpen je graag met je project!