Een zorgeloos zonne-energiesysteem begint met een goed ontwerp

Een zorgeloos zonne-energiesysteem begint met een goed ontwerp

De risico’s van een verkeerd ontworpen zonne-energiesysteem

Bij het ontwerpen van een zonne-energiesysteem komt heel wat kijken. Zeker als het gaat om een zogenaamd Building Integrated PhotoVoltaic-systeem, kortweg BIPV. Verkeerd geïnstalleerde zonnepanelen kunnen leiden tot opbrengstverlies, storingen, brandgevaar, schade aan apparatuur en zelfs elektrocutie. In dit artikel behandelen we de veel gemaakte ontwerpfouten.

Wienerberger biedt drie soorten BIPV-systemen; Wevolt Zonnedakpannen en Wevolt X-Tiles en Wevolt X-Roof zonnepanelen met een moderne en strakke uitstraling. Welk gebouw-geïntegreerd zonnepanelensysteem je ook kiest, een goed ontwerp van het systeem en een goede installatievoorbereiding zijn cruciaal. Hiermee voorkom je ontwerpfouten en zorg je voor een systeem dat zich kenmerkt door betrouwbaarheid, veiligheid, rendement en duurzaamheid. We zetten een aantal veelgemaakte ontwerpfouten hieronder voor je op een rij.

De juiste configuratie

De verkeerde combinatie van het aantal zonnepalen met een passende omvormer is een veelgemaakte fout. Vaak wordt er wel gekeken naar de nominale Maximal Power Point (MPP)-spanning, maar niet naar de te lage spanning bij hoge temperaturen in de zomer en te hoge spanningen op een koude winterdag. In het ene geval schakelt de omvormer af of is deze minder efficiënt en in het andere geval kan de omvormer zelfs beschadigd raken. Je installateur adviseert je graag over de juiste omvormer.

Ook het lezen van een specificatie van het paneel kan bij beperkte kennis tot een onveilige situatie leiden. De maximale systeemspanning kun je bijvoorbeeld verkeerd interpreteren als de limiet voor het maximaal aan te sluiten panelen in serie, zonder rekening te houden met de maximale spanning van de omvormer en de temperatuur.

Kabelkeuze en legplan

Een andere veelgemaakte ontwerpfout gaat over de kabels. Er zijn verschillende aspecten om rekening mee te houden. Zo moet de diameter van de kabel in relatie staan tot de maximale stroomdoorgifte, de omgevingstemperatuur, eventueel naastliggende kabels en de verliezen door weerstand. Warmteontwikkeling zorgt immers voor minder opbrengst.

Bij het DC-kabellegplan kunnen verkeerd aangebrachte DC-kabels ervoor zorgen dat er door bliksem in de buurt overspanning ontstaat in het zonnestroomsysteem met mogelijke schade tot gevolg. Ook kan de BIPV-installatie hierdoor gevoeliger worden voor problemen met Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC). Door de afstand tussen de min en de plus zo klein mogelijk te maken, verklein je dit risico.

Overige materialen

Ook bij het selecteren van materialen en onderdelen worden nogal eens verkeerde keuzes gemaakt, met kleine en soms grote gevolgen. Zorg bijvoorbeeld altijd voor passende connectoren tussen de panelen en bekabeling. Gebruik één type en het liefst van één merk. Zorg ook voor de juiste aardlekschakelaar, met B- in plaats van A-karakteristiek, om te voorkomen dat deze ongewenst afschakelt. Gebruik altijd een geschikte dak-doorvoer om lekkages en beschadigingen aan kabels te voorkomen. Ook al deze ‘bijzaken’ vragen dus de nodige aandacht!

Normeringen

Als ontwerper of installateur van BIPV-systemen is het cruciaal om de normeringen goed bij te houden. Een klassiek voorbeeld: tot 2017 was er geen aparte eindgroep nodig voor kleine omvormers met een AC-stroom van maximaal 2,25 ampère (517 watt). Sinds 2017 moet je alle omvormers voor zonnestroominstallaties, hoe klein het terug geleverde vermogen ook is, achter een apart gezekerde eindgroep aansluiten. Houd hier rekening mee!

Dan de NEN 1010: 2020. Deze is uitgebreid met een hoofdstuk (536.3) over toestelcoördinatie. Het doel hiervan is elektrische componenten zodanig te laten samenwerken, dat ze elkaar niet negatief beïnvloeden. Dit bereik je door de juiste beveiligingsmaterialen te kiezen of de componenten met elkaar te laten communiceren.

De laatste aanpassing is gedaan in de NEN 1010-8: 2021. Deze bevat aanvullende eisen en aanbevelingen voor het ontwerp en de bouw van laagspanningsinstallaties, waaronder specifiek ook de lokale productie en opslag van energie.

BIPV-ontwerpfouten voorkomen

Het ontwerpen en installeren van een veilig, betrouwbaar, goed renderend en duurzaam BIPV-systeem is werk voor specialisten. Gecertificeerde installatiepartners kennen alle ins- en outs voor het ontwerpen en veilig installeren van een BIPV-systemen. Zij helpen je daar graag bij.

Ben je op zoek naar aanvullende informatie, raadpleeg dan het ISSO Handboek voor zonne-energie of kijk eens op www.NEN.nl, NBD Online, brancheorganisatie Holland Solar of BDA Dak- en Gevelopleidingen.

Woningen met Wevolt X-Roof zonnepanelen

Vragen over de technische verwerking?

Alle specificaties, verwerkingsadviezen en overige ins & outs vind je op de productpagina's. Kom je er niet uit? Wij helpen je graag met je project!