Building Integrated PhotoVoltaics

Sfeerbeeld van een installateur die Wevolt X-Roof gaat installeren

Zo werkt de efficiënte installatie van zonnepanelen

De bouw in Nederland staat voor een aantal grote uitdagingen. Naast vergaande duurzaamheidsambities heeft de sector te maken met een groeiend tekort aan gekwalificeerde vakmensen. Dat vraagt om een zo efficiënt mogelijke installatie van zonne-energiesystemen.

Dakrenovatie Wevolt X-Roof | The Connection, Binnenrotte Rotterdam
Wevolt X-Roof

Steeds meer mensen geven de voorkeur aan een zogenaamd Building Integrated PhotoVoltaics (BIPV) dak. Oftewel: gebouw-geïntegreerde zonnepanelen. Hierbij vervangen de zonnepanelen de traditionele dakbedekking. Geen gewone dakpannen meer, maar bijvoorbeeld Wevolt Zonnedakpannen, Wevolt X-Tiles of Wevolt X-Roof zonnepanelen. Zonnepanelen dus die naast hun functie van energie opwekken het dak ook wind- en waterdicht moeten maken. Een interessant uitgangspunt, zowel voor huiseigenaren als voor dakdekkers en installateurs. Die laatste twee zullen meer dan ooit samen moeten optrekken en gebruikmaken van elkaars expertise om een efficiënte installatie te garanderen en van een BIPV-dak een succes te maken.

De meeste mensen vinden indak-zonnesystemen mooier dan losse zonnepalen op het dak. Dit verklaart het groeiende succes van BIPV. Feit is echter dat het installeren van een indak-zonnesystemen (BIPV) niet zo simpel is als een waterdichte folie plaatsen en een zonnepaneel tussen de pannen leggen. Hier komt veel meer bij kijken. Toch gebeurt de installatie nog te vaak door installateurs zonder voldoende kennis van zaken. Het ondeskundig installeren en het gebruik van niet gecertificeerde systemen maken de kans op brand echter groter.

Veilig, degelijk, wind- en waterdicht

Bij de installatie van een BIPV-zonnestroomsysteem en de bouwkundige montage ervan moet rekening worden gehouden met de elektrische aspecten van het zonnesysteem. Denk hierbij aan de selectie van de juiste omvormer, de stringconfiguratie, het omgaan met schaduwsituaties en het voorkomen van inductielussen. Daarnaast vragen ook de aansluiting in de meterkast, het inregelen van de monitoring en de koppeling met eventuele batterijsystemen of laadpalen de nodige aandacht.

Tegelijk moet er een waterdicht dak op worden geleverd, dat regen en wind probleemloos kan weerstaan. Dit vraagt om de nodige aandacht voor bouwkundige aansluitingen met verholen goten, dakpannen, zinkwerk, dakramen, dakkapellen, dakdoorvoeren etc. Een niet te vergeten factor van belang is de communicatie met de andere partijen op het bouwproject en de logistieke en voorbereidende werkzaamheden.

Aannames en communicatie

Voor dakdekkers is het even wennen om met een BIPV-systeem aan de slag te gaan. Werken met elektrotechnische producten is voor hen (nog) geen dagelijkse routine. Installateurs zijn op hun beurt niet gewend om een dak wind- en waterdicht te maken. Om tijd te winnen en kosten te besparen, kan het verleidelijk zijn om een andere discipline erbij te doen. Dit kan echter tot fouten leiden.

Een succesvolle en efficiënte BIPV-installatie begint altijd met een goede voorbereiding en heldere communicatie. Verkeerde aannames en slechte afstemming leiden tot vertraging en verkeerde keuzes. Door als team te werk te gaan, dakdekker én installateur samen, en door zowel voor als tijdens het project te overleggen, is de kans op een probleemloze installatie vele malen groter. Ook helpt het om in te zetten op intensieve controles.

Efficiënt en veilig installeren: samenwerken!

Het structurele tekort aan vakmensen vraagt om een efficiënt installatieproces van BIPV-systemen. Dat begint met intensief samenwerken. Dakdekkers hebben een installateur nodig in het team – in ieder geval in de voorbereiding – en vice versa. Daardoor is één partij verantwoordelijk voor het dak en dat scheelt transport, fouten en wachttijd. Ook verkleint het de risico’s op lekkende daken, wegwaaiende elementen en brandgevaarlijke situaties!

Het ontwerpen en efficiënt installeren van een veilig, betrouwbaar, goed renderend en duurzaam BIPV-systeem is werk voor specialisten. Onze gecertificeerde installatiepartners kennen alle ins- en outs voor het ontwerpen en veilig installeren van een BIPV-systemen. Zij helpen je daar graag bij.

Woningen met Wevolt X-Roof zonnepanelen

Vragen over de technische verwerking?

Alle specificaties, verwerkingsadviezen en overige ins & outs vind je op de productpagina's. Kom je er niet uit? Wij helpen je graag met je project!