Toekomstgericht bestraten

Toekomstgericht bestraten, dat doen we met elkaar

Dat doen we met elkaar

Keramische bestrating versterkt de identiteit van elke buurt en zorgt voor een visuele upgrade van straten en wijken. Op weg naar een circulaire economie in 2050 zetten we in op duurzaam en circulair bouwen. Met een duurzaam en circulair productportfolio, door kringlopen te sluiten en door circulair samen te werken met de markt, onze partners en relaties. We gaan dan ook graag met je aan de slag om keramische bestratingsprojecten met een lagere milieu-impact te realiseren.

Circulariteit, standaard ingebakken

Meerdere levens

Onze keramische straatstenen gaan probleemloos meer dan een eeuwigheid mee. Zonder dat je er omkijken naar hebt. En verandert er iets in de omgeving, dan kun je eenvoudig dezelfde straatbakstenen opnieuw bijbestellen of de bestaande stenen op een andere locatie hergebruiken. Zo geef je eenvoudig een tweede, derde of hoeveel volgende levens dan ook aan je straatbakstenen. De circulariteit is standaard ingebakken, mede door hergebruik van reststromen.

 

Minder grondstof en energie, dezelfde functionaliteit

Minder hoog maakt het verschil

Onze keramische straatstenen maken we van Nederlandse rivierklei die moet worden gewonnen, zodat rivieren het water kunnen blijven afvoeren. Maar: hoe minder grondstoffen gebruikt worden, hoe duurzamer. En dat geldt ook voor minder energie, minder verpakking en efficiënter transport. De eerste stappen zijn gezet. Onze voorheen 85 mm hoge vormbak straatbakstenen in WF en DF zijn nu standaard 80 mm hoog. En we hebben nog een duurzaam alternatief; de KK70. Hiermee realiseer je nog betere milieuprestaties dan met de 80 mm hoge variant, zonder in te leveren op functionaliteit!

 

Milieudata straatbakstenen inzichtelijk gemaakt

Betere milieuprestaties

Wij geloven in toekomstgericht bouwen en bestraten. Daarom maken we duurzame en circulaire producten en leveren we steeds meer slimme oplossingen die hieraan bijdragen. Om de juiste materiaalkeuzes te kunnen maken, hebben we de milieudata van onze straatbakstenen op clusterniveau inzichtelijk gemaakt. Op productniveau is dit op aanvraag beschikbaar. De milieudata is gebaseerd op een MKI-waarde (Milieukostenindicator) die is afgeleid van de LCA (Levenscyclusanalyse).

 

Waterpasserende straatbakstenen

Duurzaam, esthetisch en ecologisch

In het marktsegment van hoogwaardig bestratingsmateriaal is er behoefte aan straatbakstenen die ervoor zorgen dat water lokaal kan infiltreren in de bodem. De waterpasserende straatbaksteen Aquata zorgt daarvoor. Dit komt ten goede aan het milieu. Regenwater infiltreert op een natuurlijke wijze in de bodem, waardoor de grondwatervoorraad op peil blijft en het risico op wateroverlast wordt verminderd.

 

Hoogwaardig, sfeervol en van alle tijden

Een mooie uitstraling

Naast duurzame keuzes wil je natuurlijk ook een mooie uitstraling. Keramische bestrating versterkt de identiteit van elke buurt en zorgt voor een visuele upgrade van straten en wijken. We hebben drie onderscheidende stijlen met vele varianten straatbakstenen beschikbaar: Hollands Eigen, Expressief Hollands en Oudhollands. Met deze stijlen geef je blijvend gezicht aan je leefomgeving en met de jaren wint de bestrating alleen maar aan karakter.