MKI-waarde hellend dak

MKI-waarde hellend dak

Bekijk de MKI van keramische dakpannen

Om de milieubelasting van een nieuwbouw- of renovatieproject goed te kunnen beoordelen en vergelijken wordt steeds vaker de milieukostenidicator (MKI) gebruikt. De MKI-waarde, uitgedrukt in euro’s, laat zien hoeveel impact het materiaal heeft op het milieu. Door de MKI-score met andere producten te vergelijken, kun je concrete vergelijkingen maken. Om voor het hellend dak de juiste keuze te maken hebben wij de MKI-waarden zoveel mogelijk inzichtelijk gemaakt.

MKI Hellend dak

De MKI van keramische dakpannen

Met behulp van de MKI-waarde kan je als voorschrijver in de bouw de milieu-impact van een product beter inschatten. Ons assortiment keramische dakpannen is gevarieerd met diverse behandelingsmethodes en afwerkingen welke mede bepalend zijn voor de milieuscore.

De MKI’s zijn voor een gedeelte van onze dakpannen terug te vinden in de Nationale Milieudatabase (NMD). Ze variëren van € 1,68 tot € 1,95 per m2 afhankelijk van het type en de kleur dakpan (cat. 1 data).

Ter vergelijking: de algemene MKI-waarde voor geglazuurde keramische dakpannen bedraagt € 2,68 per m2 (cat.3 data). Ook deze is te vinden in de Nationale Milieudatabase.

Productspecifieke MKI dakpannen

MKI per dakpanmodel en afwerking

Om de juiste keuze te maken voor keramische dakpannen hebben wij de productspecifieke MKI's voor diverse modellen en afwerkingen op een rij gezet (in €/ m2, cat.1 data).

€ 1,68 | Modula natuurrood +, gewolkt, leikleur mat engobe
€ 1,71 | Modula zwart edel-engobe
€ 1,73 | MaduraMax natuurrood +, leikleur mat engobe
€ 1,76 | MaduraMax zwart edel-engobe
€ 1,79 | Madura natuurrood +, leikleur mat engobe
€ 1,82 | Madura zwart edel-engobe, vulkaanzwart edel-engobe, zwart verglaasd
€ 1,84 | Alegra 12 natuurrood +, leikleur mat engobe
€ 1,87 | Alegra 12 zwart edel-engobe, vulkaanzwart edel-engobe, zwart verglaasd
€ 1,92 | Alegra 10 natuurrood +, leikleur mat engobe
€ 1,95 | Alegra 10 zwart edel-engobe, vulkaanzwart edel-engobe, zwart verglaasd

De MKI-waarden zijn ook te vinden in de Nationale MilieuDatabase.

Momenteel onderzoeken wij voor ons verdere dakpanassortiment de milieueffecten per product. Zodra deze milieuscores zijn vastgesteld worden deze hier toegevoegd en in de NMD opgenomen. 

MKI keramiek versus beton

MKI keramische dakpannen in vergelijking met betonpannen

De algemene MKI-waarden voor geglazuurde keramische dakpannen bedraagt € 2,68 per m2 / levensduur 100 jaar. Voor betonpannen is deze bepaald op € 2,13 per m2 / levensduur 50 jaar. Beiden zijn als categorie 3 data opgenomen in de Nationale Milieudatabase.

Bekijk hieronder de MKI van de keramische Wienerberger dakpannen (cat.1 data) in vergelijking met de algemene MKI van betonpannen (cat.3 data). Bij 50 jaar komen de Wienerberger dakpannen gunstiger naar voren en het verschil wordt groter bij 75 jaar doordat de levensduur van keramische pannen langer is dan die van betonpannen. 

Als voorbeeld, de MKI van de Modula natuurrood+ (1,68) is in vergelijking met de MKI van een betonpan (2,13) 21% gunstiger, uitgaande van een levensduur van 50 jaar. Dezelfde MKI natuurrood+ 1,68 in vergelijking met de MKI van een betonpan 2,13 is 47% gunstiger, uitgaande van een levensduur van 75 jaar.

Categorie 1 data is producentspecifieke, extern getoetste data
Categorie 3 data is generieke, ongetoetste data

Wienerberger keramische dakpannen

Modula natuurrood+, gewolkt, leikleur mat engobe

Modula zwart edel-engobe

MaduraMax natuurrood+, leikleur mat engobe

MaduraMax zwart edel-engobe

Madura natuurrood+, leikleur mat engobe

Madura zwart edel-engobe, vulkaanzwart edel-engobe, zwart verglaasd

Alegra 12 natuurrood+, leikleur mat engobe

Alegra 12 zwart edel-engobe, vulkaanzwart edel-engobe, zwart verglaasd

Alegra 10 natuurrood+, leikleur mat engobe

Alegra 10 zwart edel-engobe, vulkaanzwart edel-engobe, zwart verglaasd

 
 

Keramische dakpan, glazuur, levensduur 100 jaar

Betonpan, levensduur 50 jaar

MKI in €/m2, levensduur 100 jaar (cat.1 data)

1,68

1,71

1,73

1,76

1,79

1,82

1,84

1,87

1,92

1,95

 

Algemene MKI in €/ m2, (cat.3 data)

2,68

2,13

Verschil met betonpan MKI €2,13/m2 (cat.3 data) na 50 jaar

21%

20%

19%

17%

16%

15%

14%

12%

10%

8%

 

Verschil met betonpan MKI €2,13/m2  (cat.3 data) na 50 jaar

-26%

 
Verschil met betonpan MKI €2,13/m2 (cat.3 data) na 75 jaar

47%

46%

46%

45%

44%

43%

43%

41%

40%

39%

 

Verschil met betonpan MKI €2,13/m2  (cat.3 data) na 75 jaar

16%

 

 

Meer weten over de MKI van keramische dakpannen?

Leg je vragen voor aan een van onze dak adviseurs, wij helpen je graag.

Gerelateerde artikelen

MKI nader bekeken

De MKI is misschien wel de meest belangrijke duurzaamheidsscore in de bouw. Uitleg over de MKI, de LCA en hoe het werkt in de productieketen vind je hier. 

MKI platdakbedekking

Om voor platdakbedekking de juiste keuze te maken hebben wij de MKI inzichtelijk gemaakt.
 

MKI Gevelbakstenen

Om voor gevelbakstenen de juiste keuze te maken hebben wij de MKI zoveel mogelijk inzichtelijk gemaakt.