Techniek en verwerking

Verbanden in metselwerk

Verbanden in metselwerk

Bakstenen worden in een metselverband zoals halfsteensverband of wildverband verwerkt. Dit geeft het metselwerk sterkte en stabiliteit. Door het metselverband kan de windbelasting die optreedt worden opgenomen. Is geen verband tussen de bakstenen aanwezig zoals bij een tegelverband, dan zijn extra maatregelen nodig om de stabiliteit van het metselwerk te waarborgen.

Traditionele verbanden

Ons assortiment bakstenen is vooral afgestemd op traditionele verbanden zoals halfsteensverband of blokverband. Voor elke baksteen is de kop-strekverhouding belangrijk. Twee koppen en een voeg dienen gelijk te zijn aan de lengte van de baksteen. Dan zullen de stoot- en lintvoegen een gelijke afmeting hebben. 

Wijkt de kop-strekverhouding af, dan zijn bepaalde metselverbanden niet mogelijk. Wij adviseren om vooraf de juiste maatvoering van de gekozen baksteen op te vragen om inzicht te krijgen in de zo belangrijke kop-strek verhouding. 

Voor informatie over maatvoering van de door jou gekozen baksteen, kun je hier contact opnemen.

Halfsteensverband

Verspringende verticale voegen

Bij het halfsteensverband verspringen de verticale voegen (stootvoegen) met de helft van de baksteen lengte. Het geheel bestaat vrijwel alleen maar uit lagen met strekken.

Dit verband geeft een rustig beeld aan de gevel met een gering materiaalverlies.

Klezorenverband

Kwart van de steenlengte verspringen

Als variant op het halfsteensverband is het klezorenverband waar de bakstenen met een kwart van de steenlengte verspringen. De lagen bakstenen overlappen elkaar met een steenlengte van ¾ steen. Bij klezorenverband wordt onderscheid gemaakt tussen klezorenverband met vallende tand (links of rechts) of staande tand.

Op het plaatje is klezorenverband met staande tand te zien waarbij de lagen een klezoorlengte verspringen die om de andere laag weer terug verspringt. Zodra de lagen steeds in één richting verspringen spreken we van een vallende tand die naar links of naar rechts verwerkt kan worden.

Kruisverband

Een rij koppen en een rij stekken

Het kruisverband kent afwisselend een rij koppen en een rij strekken. In tegenstelling tot het staand verband liggen de stootvoegen van de strekken laag niet onder elkaar maar liggen de bakstenen in verband. Deze verspringen een halve steen.

Voor kruisverband adviseren wij je een baksteen te kiezen met een geringe afwijking in maatverschillen en een goede kop-strek verhouding.

Blokverband

Als blok in halfsteensverband

Bij het blokverband worden 2 bakstenen boven elkaar als blok in halfsteensverband gemetseld.

Wildverband

Willekeurige volgorde van koppen en strekken

Het wildverband bestaat uit een willekeurige volgorde van koppen en strekken naast elkaar. De Uitvoeringsrichtlijn 357 ‘Metselwerkconstructies’ stelt een aantal voorwaarden aan het verband om patronen te voorkomen.

  • Hoeken die beginnen met een strek, drieklezoor of een kop.
  • Vallende tanden niet groter dan 6 lagen.
  • Sprongen niet meer dan 6 van 1 klezoor boven of schuin boven elkaar.
  • Een verband dat niet op een of ander regelmatig verband lijkt.

Noors-kettingverband

Twee strekken en een kop

Het Noors- of kettingverband bestaat uit lagen metselwerk van twee strekken en een kop wat herhaald wordt. Ook hier adviseren we een baksteen te kiezen met een geringe afwijking in maatverschillen en een goede kop-strek verhouding.

 

Vlaams verband

Een kop en een strek

In tegenstelling tot het Noors-kettingverband bestaan de lagen van het Vlaams verband uit herhaaldelijk een kop, strek.

De kop in de laag ligt midden boven de onderliggende strek. Ook hier adviseren we een baksteen te kiezen met een geringe afwijking in maatverschillen en een goede kop-strek verhouding.

Texturen generator

Bovengenoemde verbanden kun je met de door jou gekozen Wienerberger baksteen in onze texturen generator zelf samenstellen. Samen met de kleur en gewenste stoot- en lintvoegdikte krijg je een eerste indruk van het totale metselwerk.

Overige metselverbanden

De keuze uit metselverbanden is zeer divers.
Naast de gangbare verbanden is er ook bijzonder metselwerk lees meer hierover in onderstaand artikelen.

Baksteen als bouwmateriaal biedt architecten een grote ontwerpvrijheid. Er zijn diverse studieboeken geschreven over de toepassing van baksteen als bekledingsmateriaal en het gebruik van metselwerkverbanden. 

Bijzondere verbanden in metselwerk worden veelal uit esthetisch oogpunt toegepast. De variatie met verschillende formaten of andere stapeltechnieken kan ervoor zorgen dat een gevel een bijzondere lijnwerking of stapeling krijgt.