Techniek en verwerking

Tips voor blijvend schone baksteengevels

Tips voor blijvend schone baksteengevels

Baksteengevels zijn zowel tijdens de uitvoering maar ook zeker na verloop van jaren onderhevig aan vervuiling en verwering. Diverse maatregelen kunnen er genomen worden om tot een (blijvend) mooie baksteengevel te komen. Hieronder enkele aandachtspunten.

Juiste materialen en verwerking

Het is van belang om de juiste materialen toe te passen voor de gevel. Denk hierbij aan de baksteenkleur en toepassing van metselwerk. Bijvoorbeeld, een lichte kleur baksteen in een bosrijke omgeving kan tot ongewenste vervuiling leiden.

Zodra de baksteenkeuze gemaakt is, is het van belang dat de metselaar de bakstenen op de juiste manier verwerkt om tijdens de uitvoering (witte) uitslag tot een minimum te beperken. De architect dient tijdens het ontwerp, met het oog op onderhoudsarme gevel, bij onderstaande knooppunten correct te detailleren

  • Dakoverstek
  • Overstek op het metselwerk middels muurafdekkers
  • Afschot op muurafdekker
  • Toepassen Terca raamdorpels onder kozijnopeningen
  • Vermijden optrekkend vocht door folie boven maaiveld in te werken of trasraam toe te passen

In de video vat branchevereniging KNB de tips samen.

Indien bovengenoemde in acht wordt genomen is er weinig tot geen onderhoud nodig aan een baksteengevel. Mocht er desondanks toch vervuiling optreden is het mogelijk om de gevel te laten reinigen.

Gerelateerde artikelen

De zogenaamde “vroege witte uitslag” wordt veroorzaakt door in water oplosbare zouten. Van nature komt in klei een zeer gering percentage oplosbare zouten voor.