VHV Blauw Gesmoord 706 | Nieuwbouw Vrijstaande Woning | Ubbeschoterweg, Renswoude | Completion Date: 2008-01-01

Ingetogen en verfijnd. Statuur door eenvoud

Klasse en stijl. De Classica stijlvorm vraagt specifieke kwaliteiten. Voor een oprecht klassieke bouwstijl kwamen we uit bij de kernwaarden grandeur, symmetrie, harmonie en warmte. Samengevat: tijdloos. Dát werd het uiteindelijke DNA van Classica.

Classica bouwstijl

De Classica bouwstijl is terug te voeren tot de 17e- en 18e-eeuwse vestingstadjes. Met doorgaans hoge huizen met statige, klassiek ingedeelde gevels, waarin verticaliteit overheerst. Met baksteen, wit geschilderde kozijnen en met een ornamentiek van bakstenen en bijzondere hulpstukken voor het dak.

De klassieke hoofdvorm is vaak eenvoudig. Het ordeningselement is symmetrie en regelmaat. Variabelen zijn het gebouwvolume (denk aan dimensies en kapvormen), de gevelindeling (bijvoorbeeld de raamverdeling) en de rijke detaillering (zoals langs dakranden en ramen).

Aan jou de eer deze uitgangspunten te herformuleren, om plattegronden aan te passen aan nieuwe woonbehoeften en actueel comfort te integreren in een op de traditie voortbouwende architectuur.

    0Resultaten