Historische bestrating havengebied

Historische bestrating havengebied Elburg

Herontwikkeling | Havengebied, Elburg

Elburg kent een grote monumentendichtheid en beschikt over sfeervolle horecagelegenheden, een jachthaven en diverse toeristische ondernemers. Het is dan ook een gewilde plek voor watersportliefhebbers, fietsers en wandelaars. De oude kern heeft een middeleeuws rechthoekig stratenplan, omringd door prachtige wallen, grachten en stukken stadsmuur.

Meer reuring

Als Civieltechnisch projectleider van de Gemeente Elbug is Gerard Riezebos betrokken bij de nieuwe visie ‘Herontwikkeling havengebied’. Hij vertaalde de ideeën van de diverse deelprojecten naar technisch haalbare ontwerpen. Het deelproject ‘Uitbreiding haven en inrichting plein’ is gestart in september 2017 en werd in juni 2018 opgeleverd. Speerpunten van het totaalplan waren uitbreiding van de parkeercapaciteit, het vergroten van het wateroppervlak van de haven en het inrichten van een verblijfsgebied (plein) om meer reuring aan de noordzijde van Elburg te creëren.

"De verbinding tussen de historische binnenstad en het nieuwe plein werd gelegd door het gebruik van dezelfde klinkers."
Gerard Riezebos, civieltechnisch projectleider

Passende bestrating

Het ontwerp is gebaseerd op de historische haven, waarbij de verbinding van de stad naar het plein is vormgegeven door aan te sluiten op de bestaande gebakken materialen. Zo is er een logische looproute gecreëerd. Gerard: “De keuze voor de steen was eenvoudig.

In 2008 is de Havenkade opnieuw ingericht en bestraat met de Novoton wasserstrich getrommeld, omdat deze qua kleurstelling goed bij de klinkers uit de historische binnenstad past. Belangrijk onderdeel van het huidige plan was om een verbinding te leggen tussen de historische binnenstad en het nieuwe plein. Door het gebruik van dezelfde klinkers werd aan deze randvoorwaarde voldaan.”

Volledig draagvlak

Voor Elburg is de herontwikkeling van het havengebied een uniek project. Gerard: “Extra bijzonder aan het project is dat plannen samen met alle belanghebbenden – vertegenwoordigd in de klankbordgroep – tot stand zijn gekomen. Samen hebben we het ontwerp gemaakt, waardoor er volledig draagvlak was. Het resultaat is een groot succes gebleken, met alleen maar blije mensen!”

Toegepaste producten

Onderstaande producten zijn toegepast in dit project. Naast technische informatie vind je op de productpagina's ook verwijzingen naar beschikbare tools en services. Daarnaast tonen we diverse referentieprojecten waar dit specifieke product ook is toegepast.

Meer referentieprojecten