Decoratief en functioneel lijnenspel

Decoratief en functioneel lijnenspel

Herinrichting markt en havenkades | Zevenbergen

Het Brabantse stadje Zevenbergen beschikte van oudsher over een haven. Begin jaren ’70 werd deze gedempt ten behoeve van een winkelstraat, parkeerruimte en marktplaats. In deze vorm kreeg het gebied een belangrijke betekenis voor Zevenbergen. Toch groeide rond de eeuwwisseling bij zowel de politiek als lokale ondernemers het idee dat het centrum achteruitging. Om dat om te buigen en het centrum weer glans te geven, ontstond het plan om de haven te heropenen en het gebied opnieuw in te richten.

Herstel van de waterverbinding

Het doel van de heropening van de Zevenbergse haven was in de eerste plaats het herstel van de waterverbinding, ook met het oog op de toekomstbestendige zoetwatervoorziening voor West-Brabant.

Daarnaast moest de heropening een flinke impuls gaan geven voor het centrum van Zevenbergen, zeker in combinatie met de andere deelprojecten van Centrumontwikkeling Zevenbergen. De herbestrating vormde hierbij een wezenlijk onderdeel van het ambitieuze project.

Herinrichting markt en havenkades, Zevenbergen | Straatbakstenen: Auraton WF - Auraton DF - Bruno WF - Bruno DF - Bruno KK80

Uitstraling en sfeer

Nu het project is afgerond, ziet de haven er weer prachtig uit en stroomt er fris water doorheen. Over de haven zijn in totaal vijf bruggen gebouwd: één voor auto’s, twee voor fietsers en voetgangers en twee wandelbruggetjes. Verder zijn er twee trappartijen; bij de Markt en het Haveneind, twee aanlegsteigers voor kleine bootjes, een wandelpromenade, bomen, meerdere terrassen en parkeerplekken langs het water. De uitstraling en sfeer van het centrum zijn aanzienlijk verbeterd. Mede dankzij de keramische bestrating van Wienerberger, die in het hele gebied werd toegepast.

Ruim anderhalf miljoen straatbakstenen

Vlak bij de haven is ook de Markt opnieuw ingericht en voorzien van nieuwe bestrating, bomen en ruimte voor terrassen en evenementen. De Markt bestaat uit een groot centraal plein met aansluitend een wat kleiner plein, waar veel horecagelegenheden zijn gevestigd. Op de Markt springt de bestrating echt in het oog. Het lijnenspel is deels decoratief en deels functioneel vanwege de gootlijnen. De toegepaste bestrating bestaat uit 2 sorteringen in verschillende formaten: Auraton in WF en DF en Bruno in WF, DF en KK80. Deze is gecombineerd met natuurstenen plaquettes. In totaal zijn er ruim anderhalf miljoen straatbakstenen verwerkt bij de herinrichting van de havenkades en de Markt in Zevenbergen.

  • Opdrachtgever: Gemeente Moerdijk
  • Aannemer: Strukton Civiel Zuid

Meer referentieprojecten