Bekroonde monumentale reconstructie

De Brink, Dwingelo

Herontwikkeling | De Brink, Dwingeloo

Met haar beschermd dorpsgezicht is Dwingeloo één van de mooiste brinkdorpen van Drenthe. Het dorp met zo’n 2.500 inwoners wordt jaarlijks bezocht door een miljoen toeristen. Dat trok een zware wissel op de historische en groene inrichting.
Een rommelige aanblik, te veel geparkeerde auto’s en een ruimtelijke kwaliteit die achteruitging, vroegen om een monumentale reconstructie.

Dorps karakter

Het herstellen van rust, samenhang en balans tussen de bebouwing, open ruimten, paden en wegen, karakteristiek groen en de waterpartijen vormde de essentie van de reconstructie.

Parkeren werd ondergeschikt gemaakt aan de groenstructuur, de wegenstructuur kreeg een duidelijke hiërarchie en er werd een brede voetgangerszone gecreëerd.

De inrichting werd sober en stijlvol, passend bij het dorpse karakter.

Duurzame materialen

Bij de vervanging en toepassing van nieuwe materialen is uitsluitend gekozen voor duurzaam. De reconstructie kon ook niet zonder nieuwe gebakken bestrating.

Hiervoor werd een mix van Wienerberger Oudhollands gemaakt met onbezande, getrommelde dikformaten. Deze werden tegen de oude klinkers aangelegd. Door deze keuze en de zorgvuldige verwerking is het verschil met de oude stenen nauwelijks zichtbaar.

De monumentale reconstructie wordt niet alleen gewaardeerd door de inwoners en bezoekers, maar ook door de jury van de Entente Florale Europe.

De jury van de Entente Florale Europe, de internationale groencompetitie voor steden en dorpen, beschreef De Brink in Dwingeloo als ‘een juweel, een kloppend hart dat de gemeente en haar inwoners kwaliteit van leven biedt’.

Meer referentieprojecten