Stoer en stedelijk, rijk gedetailleerd

Nieuwbouwproject Parkzijde | Leidsche Rijn, Utrecht

Parkzijde in Hoge Weide | Leidsche Rijn, Utrecht

Vanaf de Valeriaanweg is dit woonblok het eerste dat je ziet van de nieuwe woonwijk Hoge Weide in Leidsche Rijn. Een rechthoekig, vierlaags woonblok, de gevel opgetrokken met een donkere wasserstrich steen, markeert de hoek. Daarnaast staan verschillende woningen met een eigen kleur en karakter, in kleine formaties van vier of zes woningen, schouder aan schouder. De eenheid in het blok komt tot stand door de selectie van baksteen uit dezelfde Magistrada collectie en de rijke detaillering van de gevels.

Er wordt nog steeds flink gebouwd in Leidsche Rijn, links en rechts gezien van het hoekblok van de Valeriaanweg en de Laurierweg, het begin van woonwijk Hoge Weide. De bloempotten op de stoep en dicht tegen de gevel geplante coniferen laten zien dat dit woonblok al in gebruik is genomen door de pioniers die van Leidsche Rijn een stadswijk gaan maken. De gevels van de woningen staan strak tegen de stoep: stedelijker kan de overgang tussen straat en woning niet zijn. Toch ogen de woningen vriendelijk door de warme kleuren en rijke detaillering in de gevels.

Robuust landmark

Richard van Tiggele van Venster Architekten was projectarchitect voor Parkzijde. In de ontwerpfase werd het project “De Hoeksteen” genoemd, tekenend voor de rol die de gemeente zag voor deze locatie. ‘Samen met Hurks Bouw kregen we de opdracht om dit blok vorm te geven als een markant begin voor Hoge Weide: stoer en stedelijk, een landmark. Tegelijkertijd lag er een duidelijk masterplan met kleurenpalet en moest het plan natuurlijk goed aansluiten op de omliggende woonblokken die al waren gerealiseerd of gepland.’ 

Variatie op een standaard

Venster Architekten ontwerpt veel woningbouwprojecten in heel Nederland, ook regelmatig met Hurks. ‘Voor de compositie van de woningen werkt de bouwer met verschillende woningvarianten binnen hun basis Da Vinci Huis. Ook hier hebben we met die standaard gewerkt. Telkens in blokken van vier, zes of acht woningen hebben we een andere variant ingezet, om op stedelijke schaal plasticiteit in het blok te krijgen. De kleuren in de gevel zijn anders, de hoogte van de blokken verschilt en de dakvorm is per woningvariant uniek. Het zijn allemaal grondgebonden woningen, waarbij alle erfafscheidingen zijn meegenomen in het ontwerp om eenheid in het beeld te krijgen. Op de hoek hebben we een hoger blok met gestapelde woningen getekend, om het beginpunt van de wijk te markeren.” 

Kleurenfamilie

Vanuit de Magistrada collectie kozen de architecten voor dit project de Prisma, Fortuna, Maestra en Optima steen, wasserstrich in waalformaat: van een geeloranje basistint, via oranje naar bruinrood en donkerbruin, geleverd door Bouwcenter van Hoppe in Eersel. Warme kleuren, die ton-sur-ton zijn gecombineerd met de andere gevelelementen. ‘In de omgeving was er geen directe aanleiding of inspiratie waarop we deze keuze konden baseren’, vertelt Richard van Tiggele. ‘De meeste informatie kwam uit de plannen voor de omliggende bebouwing. En als je weet dat je met standaardelementen gaat werken, dan zoek je dus vooral in kleur en gevelcompositie naar het karakter voor de woningen.’ 

Eenheid in detail

De gevels van de verschillende woningtypen hebben een eigen karakter gekregen, maar zijn toch duidelijk familie van elkaar. Dat komt niet alleen doordat de bakstenen uit dezelfde collectie komen, al speelt de levendige nuancering van de stenen – in drie verschillende kleuren – daarin wel een rol. ‘Elke gevel heeft een andere compositie en tegelijkertijd zijn er elementen en details die in alle gevels terugkomen’, vertelt de architect. ‘De ramen hebben diepe neggen en we hebben opvallende hekwerken gebruikt met getordeerde strippen.’
De kozijnen en hekwerken zijn in kleur afgestemd op de baksteen: dat geeft een rustig beeld en tegelijkertijd een uniforme beeldtaal voor het blok. De hemelwaterafvoeren zijn bij alle woningen in het gevelvlak gedetailleerd; voor het hele blok zijn dezelfde waterslagen en verlichtingselementen gebruikt. Vergeleken met de omringende bouwblokken, is de aandacht voor detail opvallend: tot en met de verzaagde bakstenen op de (net niet) haakse hoek van de straat. ‘Ja, dat detailleren is wel een beetje ons ding’, lacht de architect.

Verticaal metselwerk

De plasticiteit in de gevel was ook belangrijk bij het ontwerp, vertelt Van Tiggele. ‘We hebben niet alleen gespeeld met diepte, met diepe neggen of opliggende kozijnen. Ook is veel aandacht besteed aan de detaillering van het metselwerk. Bijvoorbeeld met kaders rond de deurkozijnen en reliëfs in het gevelvlak. Delen zijn uitgevoerd met verticaal metselwerk, zoals de borstwering de donkere gevels en de terugliggende gevelvlakken bij de oranje steen. Overal zijn afgestreken voegen ingezet, waarbij de kleur van de voeg is afgestemd op de steen.’ De architect laat foto’s zien van de bouw: een precisiewerk voor de metselaar. ‘Het ziet er allemaal prachtig uit’, stelt hij vast. De architect wijst op een dakrand van horizontaal metselwerk ‘Door de wasserstrich valt het licht telkens anders op de gevel, glinstert het hier en daar.’ Door de uitgekiende detaillering en met de juiste lichtinval, krijgt dit project daarmee een gouden randje.

  • Architect: Venster architecten, Gouda
  • Aannemer: Hurks Bouw
  • Jaar van realisatie: 2019
  • Gevelstenen: Terca - Fortuna WS WF, Prisma WS WF, Optima WS WF en Maestra WS WF

Toegepaste producten

Onderstaande producten zijn toegepast in dit project. Naast technische informatie vind je op de productpagina's ook verwijzingen naar beschikbare tools en services. Daarnaast tonen we diverse referentieprojecten waar dit specifieke product ook is toegepast.

Meer referentieprojecten