Gezond bouwen voor mens en milieu met circulaire ClickBrick gevels

Gezond bouwen voor mens en milieu met circulaire ClickBrick gevels

Nieuwbouw duurzame woning | Hardenberg

Vol overgave gaan voor structurelere verandering van de bouwwereld. Dijkhuis Bouwteam wil in haar projecten waarde toevoegen voor mens en milieu. Vandaar de keuze voor het circulaire gevelsysteem ClickBrick Pure voor de bouw van een duurzame vrijstaande woning in Hardenberg.

Bouwbiologisch bouwen

Dijkhuis Bouwteam uit Hardenberg is een familiebedrijf dat sinds 1933 actief was in alle segmenten van de bouw. Van klussen tot projectontwikkeling en van woningbouw tot grote utiliteitsprojecten. Rond de eeuwwisseling bestond Dijkhuis uit aparte bedrijven voor onderhoud en schilderen, projectontwikkeling en een aanneming, maar in 2008 gooide Eberhard Dijkhuis het roer drastisch om. Hij koos voor duurzaam bouwen. In de jaren erna deed hij veel ervaring op en in 2015 volgde een verdere specialisatie in bouwbiologisch bouwen. Geïnspireerd door het Duitse IBN (Instituut voor Bouwbiologie en Duurzaamheid) viel alles op zijn plek en kwamen duurzaamheid en gezond bouwen samen. Een heel nieuwe onderneming was geboren: Dijkhuis Bouwteam van waarde.

Structurele verandering van de bouwwereld

Eberhard wil de bouwwereld structureel veranderen: “Naar mijn mening is de opgave om duurzaam en gezond te bouwen zó ingrijpend en ingewikkeld, dat je het nooit gaat redden op de wijze waarop de bouwwereld tot nu toe is ingericht. Deze wereld is niet gericht op het verbeteren van de wereld, maar vooral op geld verdienen. Nieuwe producten worden vaak niet ontwikkeld omdat het beter moet, maar omdat er een nieuwe markt voor is. In mijn visie gaan we de transities die nodig zijn in de bouw met deze instelling nooit halen. Daar is veel meer voor nodig en biobased bouwen kan hierbij helpen. Deze manier van bouwen hebben we dan ook toegepast bij dit project.”

Eenvoudig te hergebruiken

De vrijstaande woning in Hardenberg is een toonbeeld van circulair en duurzaam bouwen. Eberhard: “We hebben de woning zoveel mogelijk met biobased materialen gebouwd. De basis bestaat uit houtbouw met een natuurlijke isolatie. Waar we geen biobased bouwmaterialen konden toepassen, hebben we gekeken naar duurzame en circulaire materialen die in de toekomst eenvoudig te zijn hergebruiken. Zo hebben we glasgranulaat in de fundering gebruikt. Ook onze keuze voor het droogstapelsysteem ClickBrick Pure voor de gevels sluit hierbij aan. Uiteraard is de woning zeer goed geïsoleerd en voorzien van een warmtepomp en zonnepanelen, maar dat is tegenwoordig niet meer zo bijzonder natuurlijk.”

Duurzaamheid als levensmotto

De opdrachtgever, voor wie duurzaamheid bijna een levensmotto is, wilde de woning graag duurzaam en circulair laten bouwen. Toen Dijkhuis voorstelde om ClickBrick Pure te gebruiken, was hij dan ook direct enthousiast. Eberhard: “Beton, bakstenen en dakpannen zijn onderdelen die veel CO2 kosten om te maken. Door het toepassen van remontabele oplossingen, zoals ClickBrick en keramische dakpannen, zorgen we er in ieder geval voor dat bij de toekomstige sloop van de woning de gevelstenen, maar ook de dakpannen, weer makkelijk hergebruikt kunnen worden. Deze woning leende zich ook prima voor het gebruik van ClickBrick Pure. Alleen bij de rollagen en de schoorsteen hebben we wat creatieve oplossingen moeten bedenken. We hebben een achterconstructie in de schoorsteen aangebracht en de rollagen zijn verlijmd. Ik hoop dat er in de toekomst een circulaire rollaag ontwikkeld wordt.”

Veel beter dan gewoon metselwerk

Ondanks wat aanloopproblemen met de maatvoering van de stenen is Eberhard van plan om vaker te gaan droogstapelen. Eberhard: “Absoluut, want ik vind het product veel beter dan gewoon metselwerk. Bovendien ben je met ClickBrick veel minder afhankelijk van het weer en je hebt ook geen last van witte aanslag op de gevels. Onze opdrachtgever is blij met het eindresultaat en ontvangt veel positieve reacties, zeker als hij het verhaal erbij vertelt dat de muren zijn gestapeld zonder gebruik te maken van specie. Dat vindt iedereen toch wel bijzonder!”

  • Opdrachtgever: particulier
  • Aannemer: Dijkhuis Bouwteam van waarde

Toegepaste producten

Onderstaand product is toegepast in dit project. Naast technische informatie vind je op de productpagina's ook verwijzingen naar beschikbare tools en services. Daarnaast tonen we diverse referentieprojecten waar dit specifieke product ook is toegepast.

Timm-Antiek HV CB & Menton HV CB, ClickBrick Pure. Architect: Opzoom Architecten. Verwerker: Wessels Bouwgroep. Nieuwbouw appartementen en commerciële ruimte | Lichtenvoorde.

Wil je ook circulair bouwen met ClickBrick Pure?