Hollandse architectuur op Russische leest

Hollandse architectuur op Russische leest

Twee appartementengebouwen | Wellton Park, Moskou

Ten westen van Moskou, in een nieuwbouwwijk met zeer hoge woondichtheid, springt het appartementencomplex Dutch House direct in het oog. Twee markante torens, met gevels die volledig zijn opgetrokken met warm oranje metselwerk, steken in kleur en vorm af tegen de rechtlijnige en lichtgekleurde bebouwing eromheen. Dit is het markante antwoord van Team Paul de Vroom + Sputnik op de vraag van de Russische opdrachtgever om “Hollandse” architectuur.

Dutch house Wellton Park, Moscow, Terca Catalunya, Terca Galicia
Dutch house Wellton Park
© OOO “Wienerberger Kirpich”

Op de schaal van de omringende bebouwing van Wellton Park hebben de twee torens van het Dutch House appartementencomplex een bescheiden hoogte: 60 en 75 meter vanaf maaiveld. De gebouwen zijn geplaatst op een tweelaagse ondergrondse parkeergarage en bieden ruimte aan 360 appartementen. Ondanks de relatief bescheiden afmetingen speelt het Dutch House een hoofdrol in de nieuwe woonwijk, die door ontwikkelende bouwer Krost gefaseerd in twintig jaar tijd wordt getransformeerd tot luxe woongebied.

Contrasten

De rijke en klassieke ornamentiek van de oude gebouwen in het hart van Moskou - en de prachtige stations van de metro  - staan in schril contrast met de dichtbebouwde buitenwijken met monotone appartementengebouwen die treurig hun leeftijd tonen. Des te opvallend is het krachtige duo in Wellton Park, ongeveer drie kwartier reizen vanaf het Rode Plein. De statige bakstenen gevels van de appartementengebouwen van het complex Dutch House hebben bijzondere ritmes in de gevel en stoere rondingen bij de erkers en balkons.

Opdrachtgever Krost vroeg Team Paul de Vroom + Sputnik heel specifiek om Nederlandse architectuur, om de wijk meer internationale allure te geven. Toch is het project goeddeels gestoeld op een Russische leest: de positie en geleding van de gebouwen is het resultaat van het toepassen van de Russische regels voor bezonning. Het programma van eisen, de intensieve bebouwing in de wijk en de context waren ook tamelijk on-Nederlands. 

Dutch house Wellton Park, Moscow, Terca Catalunya, Terca Galicia
Dutch house Wellton Park

Lichtgrijs decor

Het vierkante plot is gelegen temidden van lichtgrijze en witte woongebouwen die aanzienlijk hoger zijn. In deze vrij gesloten binnenkamer wilde het architectenteam een aangenaam woonklimaat realiseren. De architecten kozen voor een eenduidig en sterk concept voor de gebouwvolumes. Met de hoge, lichtgekleurde buren als decor, spelen de twee torens van Dutch House als acteurs een vormenspel met elkaar en de omgeving. Op het maaiveld zijn de gebouwen met elkaar en de openbare ruimte verbonden door een “tapijt” van paden, voorzieningen en groen.

Kenmerken van de Amsterdamse School, inclusief begrippen als identiteit en samenhang, zijn vertaald naar moderne ontwerpinstrumenten. Er is gezocht naar een expressieve plasticiteit met ronde vormen, naar ritmische herhaling van volumes, verticale articulatie en zich repeterende vierkante ramen. Dat heeft geresulteerd in een gelede gevel, met afgetrapte ronde erkers en een abstract patroon van vierkante ramen. Door het spel van licht en schaduw zijn de twee gebouwen op elk moment anders te ervaren. Bij de materiaalkeuze en detaillering zijn ook een aantal principes van de Amsterdamse School gevolgd. De gevels zijn ter plaatse opgetrokken met Hollandse, oranjekleurige bakstenen. De maatvoering en detaillering van de raampartijen is eenduidig: de donkere kozijnen liggen iets terug van de gevel, de ronde erkers kregen gebogen glas.

Krachtige bouwtraditie

Bij de geprononceerde entrees zijn de zware entreedeuren omlijst met een houten profilering. Eenmaal binnen in de gemeenschappelijke ruimten, komen het ritme van de gevel en de verfijnde detaillering de bewoner tegemoet. De verticale lijnen, subtiele verlichting en rijke materialen (in referentie naar de materialen gebruikt in de interieurs van de Amsterdamse School) geven een internationale, aangename sfeer. De driedimensionale tulpenpatronen in de wanden mogen dan een knipoog zijn, deze plek in West-Moskou toont de kracht van Hollandse bouwtradities én die van de hedendaagse Nederlandse architectuur.

  • Architect: Paul de Vroom Architecten & Sputnik Architecten
  • Opdrachtgever: Krost
  • Jaar van realisatie: 2019
  • Gevelstenen: Terca - Catalunya HV WF en de Galicia HV WF

Toegepaste producten

Onderstaande producten zijn toegepast in dit project. Naast technische informatie vind je op de productpagina's ook verwijzingen naar beschikbare tools en services. Daarnaast tonen we diverse referentieprojecten waar dit specifieke product ook is toegepast.

Meer referentieprojecten