Productinformatie

Koramic keramische hulpstukken

Keramische hulpstukken

Keramische hulpstukken zorgen voor een perfecte dakafwerking. De hulpstukken zijn zodanig gevormd dat ze zowel aansluiten op de pannen als op de dakbeëindiging en dakdoorbrekingen. Er zijn pan-afhankelijke hulpstukken, zoals gevelpannen, chaperonpannen, dubbele welpannen, knikpannen, halve en driekwartpannen en niet pan-afhankelijke hulpstukken, zoals nok- en schubvorsten.

Nokafwerking

Nokvorsten

  • Halfronde vorst
  • Halfronde beginvorst
  • Halfronde eindvorst

Hoekkepervorsten

  • Halfronde vorst
  • Halfronde beginkepervorst
  • Schubvorst
  • Beginschubvorst

Schubvorsten
De gebruikelijke hulpstukken voor het afwerken van hoekkepers. Voor de afsluiting bij de dakvoet zijn er ‘beginschubvorsten’. Naast halfronde schubvorsten zijn er ook hoekige schubvorsten leverbaar voor vlakmodel dakpannen.

Vorstenhoeden
Universele keramische hulpstukken in de vorm van een halve bol, afhankelijk van dakvorm, met uitsparingen die passen over de vorsten op nok- en hoekkepers. Een vorstenhoed of broekstuk kan eventueel van een piron worden voorzien.

Gevelpannen

Kantpannen
Ter afsluiting van dakzijkanten. Leverbaar in zowel linkse als rechtse uitvoering.

Knikpannen
Voor afwerking van de knik in gebroken of mansarde daken. Voor de zijkanten zijn knikgevelpannen leverbaar.

Chaperonpannen
Voor de afwerking van lessenaarsdaken en aansluitingen op platte daken. Voor de dakzijkanten zijn chaperon-gevelpannen beschikbaar. Voor de dakpanmodellen van Migeon en Bisch zijn chaperonvorsten leverbaar.

Overige hulpstukken

Dubbele welpannen
Speciaal ontworpen voor afwerking van dakzijkanten, waar gevelpannen niet gewenst of niet toepasbaar zijn. Ook bruikbaar bij dakdoorbrekingen.

Halve of driekwartpannen
Speciaal ontworpen indien men qua maatvoering in de breedte van het dakbeschot niet uitkomt met hele pannen.

Onderpannen
Ter afsluiting van de dakvoet. Het profiel van de onderkant is dichtgezet, zodat het dakaanzicht veel fraaier is. Voor de dakzijkanten zijn ondergevelpannen leverbaar.

Ventilatiepannen
Bestemd voor zowel ventilatie van de dakspouwruimte tussen dakpannen en dakbeschot, alsook voor de stormbestendigheid van het pannendak.

Nestpannen
Deze pannen zijn voorzien van een invliegopening, waardoor de vogels onder de pannen kunnen komen om te nestelen. Afhankelijk van panmodel leverbaar voor gierzwaluwen, mezen en/of mussen.

Doorvoerpannen/dakdoorvoeren
Voor het doorvoeren van installatietechnische voorzieningen, zoals bijvoorbeeld wasdroger, rioolontluchting, wasemkap of mechanische ventilatie; leverbaar in 100 mm en 150 mm.

How-to video's: nok- en hoekkeperafwerking en bevestiging piron

Meer informatie over Koramic daktoebehoren?

Neem contact op met onze specialist dak.