Brick Award 2018 | Working Together

't Melkhuisje with facing bricks; Brick Award Nominee 2018; Bureauvaneig; Photo: © Alard van der Hoek

’t Melkhuisje - Haarlem | Transformatorhuisje in baksteen gemetseld

In het historische centrum van Haarlem staat ’t Melkhuisje; een nieuw brugwachters- en transformatorhuisje bij de Melkbrug. Omdat brugwachtershuisjes doorgaans klein en alzijdig zijn, vormen het bijzondere en uitdagende objecten om te ontwerpen voor architecten.

't Melkhuisje is geplaatst op de fundering van het eerder afgebrande, voormalige brugwachtershuisje. Onderdeel van het object is tegenwoordig een transformatorruimte en een informatiepunt voor toeristen. Deze bevinden zich in de onderste laag van het huisje.

Asymmetrisch schuin dak

Kleur, baksteen, tijdloosheid en proportie waren de voornaamste thema's voor het ontwerp. De brugwachtersruimte is voorzien van een asymmetrisch schuin dak om zon-inval te voorkomen. Ook houdt het dak de ’buik’ van de onderste laag in evenwicht. De voorgevel en het steile deel van het dak zijn gemetseld in baksteen. Daarmee maken ze onderdeel uit van de bakstenen omgeving. Het groen van de Melkbrug komt op passende wijze terug in de groene elementen van staal.

  • Architecten: BureauVanEig
  • Locatie: Haarlem
  • Bouwperiode: januari 2015 - augustus 2015
  • Nominatiecategorie: Working Together
  • Bestemming: Brugwachters- en transformatorhuisje
  • Bruikbaar vloeroppervlak: 30 m²
  • Baksteensoort: Gevelsteen

Alle Brick Awards projecten van 2018