Techniek en verwerking

Opperen

Opperen

Na levering van de baksteenpakketten dienen deze verdeeld te worden op de bouwplaats zodanig dat de metselaar de bakstenen kan verwerken. Het zogenaamd opperen van de bakstenen op de bouwplaats gebeurd veelal mechanisch. Wienerberger adviseert verder de bakstenen op de steiger zo goed mogelijk te opperen om het gewenste kleurbeeld in de gevel te krijgen. Voor overige verwerking heeft Wienerberger verwerkingsrichtlijnen opgesteld.

Opperen van de bakstenen

Het A-blad metselen en lijmen geeft aanbevelingen voor het opperen van bakstenen. De lichamelijke belasting van de opperman en de metselaar wordt zo beperkt.

Opper bakstenen niet met de hand maar mechanisch, dat is in lijn met de aanbeveling van het A-blad. Voor het transport van de bakstenen is het gebruik van een hulotang een slimme keuze om de pakketten op te kunnen delen en te transporteren op de steiger.

Plaats de bakstenen op een verhoging van 400 tot 550 mm boven de werkvloer van de steiger.

Het gemengd opperen uit meerdere pakketten (minimaal 3 pallets) bij niet-gemixte producten is noodzakelijk om ongewenste lichte kleurwisselingen tegen te gaan. Kleurnuanceringen zijn inherent aan grof keramische producten. Daarbij dienen de pallets diagonaal afgetast te worden.

Volg daarbij de adviezen van de betreffende pro­ductielocatie van Wienerberger.

Gerelateerde artikelen

Uitslag voorkomen

De zogenaamde “vroege witte uitslag” wordt veroorzaakt door in water oplosbare zouten. Van nature komt in klei een zeer gering percentage oplosbare zouten voor.