Neem de tijd en zorg voor een goede voorbereiding

Neem de tijd en zorg voor een goede voorbereiding

Installatie van een BIPV-zonnepanelensysteem

Als het ontwerp van het BIPV zonnepanelen systeem eenmaal gereed is, kan de installatie zelf beginnen. Ook hierbij geldt: eerst denken en dan pas doen. Als alle materialen besteld en geleverd zijn, moeten alle medewerkers bijgepraat worden over het ontwerp voordat de installatiewerkzaamheden kunnen beginnen. Iedereen moet snappen wat er moet gebeuren en dezelfde werkwijze volgen.

Drie soorten BIPV-systemen

Wienerberger levert drie soorten BIPV-systemen; Wevolt zonnedakpannen, Wevolt X-Tiles en Wevolt X-Roof zonnepanelen. Welk gebouw-geïntegreerd zonnepanelensysteem je ook kiest, het eindresultaat wordt bepaald door de twee dingen: de gekozen Wevolt-producten en de installatie ervan door de installateur en dakdekker. Bij de installatie komt heel wat kijken, zeker omdat het om een zogenaamd Building Integrated PhotoVoltaic-systeem gaat. Verkeerd geïnstalleerde zonnepanelen kunnen leiden tot opbrengstverlies, storingen, brandgevaar en schade aan apparatuur. Neem bij de installatie dus geen risico’s!

Voorkom improviseren

Bij de installatie is het zaak om het ontwerp en de montage-instructies te volgen en veilig te werken. Elk project begint met een goede werkvoorbereiding. Zonder goede voorbereiding krijg je vrijwel altijd te maken met hogere kosten, storingen en een uitgestelde oplevering, bijvoorbeeld doordat niet alle materialen aanwezig zijn. De verleiding is dan groot om te gaan improviseren en dat komt de kwaliteit en betrouwbaarheid meestal niet ten goede. 

Samenwerking dakdekker en PV-installateur

Anders dan bij een opdak zonne-energiesysteem zijn bij een BIPV-systeem de bouwtechnische aspecten nog meer van belang. Denk bijvoorbeeld aan de aansluiting op de gevel en de nok van het dak, waarbij de waterdichtheid gegarandeerd moet blijven. Om je BIPV-project veilig en betrouwbaar op te kunnen leveren, is de samenwerking tussen de dakdekker en de PV-installateur belangrijker dan ooit. De een kan niet zonder de ander!

Vaak heeft de PV-installateur te weinig bouwkundige kennis en de dakdekker te weinig kennis van de elektrotechnische aspecten. Uiteraard moeten ook gebouwen met zonne-energiesystemen aan de bouwregelgeving voldoen. Daarom is er ook een norm ontwikkeld op het gebied van de bouwkundige integratie van PV-systemen; de NEN 7250. De NEN 7250 gaat in op de windbelasting, brand(ontwikkeling) en vochtwerendheid. 

Tips en aandachtspunten bij installatie

  • Zorg voor een goede planning, zodat de druk op de werkzaamheden niet te groot is. Snel, snel, snel betekent vaak extra werk na oplevering door storingen.
  • Onderzoek de omstandigheden op locatie goed. Zorg voor een goede bereikbaarheid en zorg voor plaats voor een steiger, lift of kraan.
  • Werk altijd veilig: maak gebruik van alle PBM en gecertifieerde hulpmiddelen, zoals valbeveiliging, dakrandbeveiliging, steigers, liften en kranen.
  • Houd rekening met slechte weersomstandigheden in de planning. Werken bij te slecht weer kan zorgen voor storingen en onveilige situaties.
  • Controleer of de dakconstructie overeenkomstig specificatie en tekening zijn.
  • Zorg ervoor dat iedereen op de hoogte is van de vereiste certificaten en regelgeving.
  • Leg nog niet geplaatste PV-panelen achter slot en grendel. Ze zijn geliefd bij dieven!
  • Zorg ervoor dat alle documentatie en de laatste versies van de tekeningen, handleidingen en instructies aanwezig zijn op de bouwplaats en neem ze met het installatieteam goed door.
  • Vraag bij een eerste installatie van een nieuw systeem projectbegeleiding aan bij Wienerberger.

Wienerberger helpt!

Wil je kennismaken met onze Wevolt-oplossingen, volg dan een introductietraining in het Wienerberger Xperience Center in Elst (Gld). Je maakt niet alleen kennis met onze oplossingen, maar we gaan ook uitgebreid in op de montage ervan. Ook is het mogelijk om bij een eerste installatie van een nieuw systeem projectbegeleiding aan te vragen voor je project. Neem hiervoor contact met ons op.

Woningen met Wevolt X-Roof zonnepanelen

Vragen over de technische verwerking?

Alle specificaties, verwerkingsadviezen en overige ins & outs vind je op de productpagina's. Kom je er niet uit? Wij helpen je graag met je project!