Keurmerken duurzaamheid tuinbestrating

Natuurlijk duurzaam

Bewuste keuzes maken is de norm. Dat doen we ook bij Wienerberger als het gaat om duurzaam ondernemen. We hebben grote ambities om te bouwen aan een duurzame, circulaire toekomst. Zo kijken we goed naar de afstand die grondstoffen afleggen, het transport, de samenstelling, de productiewijze, het onderhoudsniveau en de levensduur van onze producten. We doen er alles aan om zo duurzaam en toekomstbestendig mogelijk te werken. Keramiek kies je voor het leven!

Nieuwbouw voorbeeldtuinen 2011. Straatbakstenen: bruno getrommeld wf, mastiek getrommeld wf, omber getrommeld df, padova getrommeld wf, paviona getrommeld wf, ravenna getrommeld df, torino df en paviona wf.
.

Levensduur van ruim 125 jaar.

Gebakken tuinbestrating is een keuze voor het leven. Het gaat eindeloos mee en je kunt het prima hergebruiken. De authentieke uitstraling wordt met de jaren alleen maar mooier. Keramische straatstenen zijn kleurecht en hebben doorgaans geen onderhoud nodig. Er zijn dan ook geen milieubelastende onderhouds- of schoonmaakmiddelen nodig.

 

100% Nederlands product

Onze bakstenen worden in Nederland gemaakt van klei uit Nederlandse rivieren. De productielocaties van Wienerberger in Nederland zijn vrijwel allemaal gelegen aan of vlak bij de grote rivieren, waar de klei lokaal wordt gewonnen. Dit heeft als belangrijkste voordeel dat er weinig transportkilometers nodig zijn om de klei bij de productielocaties te krijgen. Dat voorkomt veel CO2-uitstoot van vrachtwagens.

 

 

Bescherming tegen overstroming

Het klimaat verandert. We krijgen steeds meer lange periodes van droogte en daarna weer overvloedige regenval. Rivierkleiwinning draagt bij aan de beperking van de negatieve gevolgen van klimaatverandering. De winning verdiept de uiterwaarden. Hierdoor wordt het stroomgebied in tijden van hoog water aanzienlijk vergroot en daalt het waterpeil. Zo beschermt het ons tegen het gevaar van overstromingen.

 

Ruimte voor nieuwe recreatie

Het winnen van grondstoffen als zand en klei gebeurt steeds vaker op een maatschappelijk verantwoorde manier. De uiterwaarden worden dan getransformeerd tot een prachtig natuur- en recreatiegebied waar het fantastisch wandelen, zonnebaden en varen is.

Verbeterd rivierenlandschap

Nederlandse rivierklei is een zichzelf vernieuwende grondstof. Hierdoor blijft klei als grondstof oneindig beschikbaar. Na afgraving en winning mag de natuur zijn gang gaan. Dat is goed voor een grote verscheidenheid aan dieren en planten. Zo werken we samen met natuurorganisaties aan de verbetering van het Nederlandse rivierenlandschap. Dit komt de biodiversiteit ten goede!

 

Imagine! Magazine sfeerbeeld | Alleen te gebruiken in Nederland
.

Verantwoord produceren

Bij het gesloten productieproces van bakstenen gebruiken we klei, water, vuur en lucht. Er gaat niets verloren en er ontstaat geen afval. Wienerberger is ISO 14001 gecertificeerd, dé standaard voor milieubewust produceren.

 

Duurzame leefomgeving

Ook het reduceren van afval, het terugdringen van CO2-uitstoot en de veiligheid van onze medewerkers staan centraal bij Wienerberger. We willen hiermee bijdragen aan een duurzame leefomgeving, zonder natuurlijke bronnen uit te putten en ecosystemen aan te tasten. Dit doen we niet alleen, maar liefst in nauwe samenwerking met de markt en onze partners en relaties.  

Onze ambities

De Nederlandse overheid heeft het programma ‘Nederland circulair in 2050’ opgesteld. Dit Rijksbrede programma richt zich op de ontwikkeling van een circulaire economie in 2050. Als tussendoelstelling wil de overheid dat het gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen) in 2030 met 50% is teruggebracht.

Wienerberger ondersteunt dit programma en draagt bij aan het realiseren ervan.