Kennis & advies

Kwaliteit van straatwerk

Kwaliteit van straatwerk

Mooi straatwerk is een combinatie van duurzame materialen en een vakbekwame uitvoering.

Mooi straatwerk

Mooi straatwerk ontstaat niet alleen door toepassing van duurzame materialen. De Europese productnorm EN 1344 en de Nederlandse beoordelingsrichtlijn BRL 2360 geven de kaders voor de kwaliteit van de straatbakstenen in de kenmerkende kwalititeitsklassen A, A-G en D (zoals de kwaliteit A4-12).

De verwerking en het vakmanschap van de straatmaker speelt bij de kwaliteit van het straatwerk een belangrijke rol.

Erkenningsregeling

Machinaal straten | Vleuterweide, Utrecht
Machinaal straten | Vleuterweide, Utrecht

Om vakmanschap en verwerking te borgen is sinds 1993 een erkenningsregeling voor de bestratingsbranche opgesteld op initiatief van de Ondernemersvereniging voor Bestratingsbedrijven Nederland (OBN): de Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf, kortweg: SEB.

Met vakkundige auditoren binnen deze erkenningsregeling [SEB] is  de controle van de kwaliteit van de bestrating gewaarborgd. De erkenningsregeling is een meer dan noodzakelijke aanvulling op het veiligheidscertificaat (VCA) en het procescertificaat (ISO) van bedrijven in de grond-, weg- en waterbouw als het om bestrating gaat.

De erkenningsregeling staat niet stil en werkt aan mechanisatiemodules, want ook machinaal gelegde bestrating moet aan kwaliteitseisen voldoen.

Beoordelingsrichtlijn BRL 9334

Machinaal straten | Landgoed Driessen, Waalwijk
Machinaal straten | Landgoed Driessen, Waalwijk

De beoordelingsrichtlijn BRL 9334 is in 2015 opgesteld op initiatief van de Vereni­ging Modern Straatwerk (VMS) met als doel de kwaliteit van het straatwerk te verbeteren. Op basis van deze beoordelingsrichtlijn kunnen bestra­tingsbedrijven zich laten certificeren voor het KOMO-procescertificaat Straat­werk.

Het KOMO-procescertificaat Straat­werk wil zeggen, kwalitatief goed straatwerk met goede vaklieden, met aandacht voor arbeidsomstandigheden van de me­dewerkers en respect voor de omgeving. De BRL 9334 maakt daarbij gebruik van de opgestelde eisen en richtlijnen binnen de erkenningsregeling.

Een externe keuring maakt onderdeel uit van het proces van kwaliteit. SKG-IKOB voert de externe keuringen van het straatwerk op ten minste drie bestratingsprojecten per certificaathouder uit.

Opdrachtgevers kunnen de BRL 9334 gebruiken bij het selecteren van bestra­tingsbedrijven voor een aanbesteding, zodat zekerheid ontstaat over goed opgeleide vaklieden en die zich houden aan de wettelijke eisen ten aanzien van arbeidsomstandigheden.

Machinaal straten | Landgoed Driessen, Waalwijk

Meer weten over de kwaliteit van straatwerk?

Neem contact met ons op.