Nieuwbouwstraat, Brielle | Straatbakstenen: Solane DF en Padova WF

Kwaliteit begint bij een goede fundering

We willen graag dat onze straten visueel aantrekkelijk zijn. Maar kwaliteit en voldoen aan wensen en eisen is even belangrijk. Om de kwaliteit te waarborgen, adviseert Wienerberger aandacht te besteden aan twee zaken: plaatwerking en onderbouw van het straatwerk.

Plaatwerking

Straatbakstenen vallen onder de bestratingsgroep elementenverharding. Deze elementen, oftewel straatbakstenen, zijn doorgaans kleiner dan het lastoppervlak van bijvoorbeeld een autoband. Die ene straatbaksteen kan de last die door de autoband gegenereerd wordt niet spreiden. Door de straatbakstenen in verband te verwerken met een gevulde voeg ontstaat er een samenwerking tussen de straatbakstenen en creëer je een zogenoemde plaatwerking. Deze plaatwerking kan de verkeersbelasting veel beter opvangen en doorgeven aan de onderliggende fundering. Oftewel, de liggende plaat met meerdere straatbakstenen is sterker dan de enkele straatbaksteen.

Illustratie van bestrating plaatwerking
Illustratie van bestrating plaatwerking

Verlopen van het verband en kantelen van straatbakstenen door ontbreken van kantopsluiting

Illustratie van bestrating plaatwerking

Principe illustratie kantopsluiting

Het is van belang dat deze plaatwerking bij het belasten van de bestrating in stand kan blijven. Hiervoor zijn twee eisen. De eerste is een goede kantopsluiting zodat de straatbakstenen niet uit elkaar kunnen drijven, de voegvulling niet kan uitlopen en de plaatwerking intact blijft. De tweede eis is een goede voegbreedte en voldoende voegvulling. Voegen zijn cruciaal om de beweging in de bestratingslaag op te vangen onder invloed van verkeerslasten. De hoogte van de straatbakstenen is op basis van draagkracht van secundair belang. Deze hoogte is wel van invloed op de breukkans bij kanteling en torsiekrachten door verkeersbelasting.

Onderbouw

Naast een goede elementenverharding is een goede onderbouw net zo bepalend voor de kwaliteit van straatwerk. De straatbakstenen liggen als toplaag op de onderbouw. Deugt de onderbouw niet, dan heeft dat direct consequenties voor toplaag. Ook voor een goede onderbouw zijn twee zaken essentieel, de materiaalkeuze en de mate van verdichting.

Er zijn vele soorten zand, puingranulaat en andere materialen geschikt als onderbouw voor bestrating. Echter dient de keuze voor het materiaal nauwkeurig te worden afgewogen, rekening houdend met grondslag en verkeersbelasting.

Is het juiste materiaal of de combinatie van materialen gekozen, dan is de verdichting van deze materialen van essentieel belang. Alleen bij de juiste verdichting kan de onderbouw maximaal presteren. Wanneer de verdichting niet hoogwaardig genoeg is, kan er afschuiving van de lagen optreden door herhaaldelijke verkeersbelasting. Goed verdichten kan uitsluitend met de juiste apparatuur en wanneer de grondslag voldoende tegendruk biedt.

Homogeniteit van de onderbouw over de gehele weglengte voorkomt dwars- en langsonvlakheid, veroorzaakt door verkeer. Dwarsonvlakheid die we ook vaak spoorvorming noemen en de langsonvlakheid die voorkomt bij afwijkingen in de lengterichting van het wegdek zoals golvingen of ribbels. Beide onvlakheden zorgen ervoor dat het rijcomfort voor de weggebruikers sterk afneemt en dat de verkeersveiligheid in het gedrang komt.

Illustratie van bestrating opbouw

Principe illustratie bestratingsopbouw

Alles op een rijtje voor hoogwaardige elementenverharding met straatbakstenen:

- Voldoende draagkracht door een goede keuze van funderingsconstructie, materialen en uitvoering.
- Voldoende verdichting van de onderbouw. Dit moet met (zwaar) materieel plaatsvinden.
- Geen onderling contact van straatbakstenen door een minimale voegbreedte van 2mm.
- Een goede kantopsluiting en daarmee opsluiting van het straatwerk.

Nieuwbouw straat | Daniel Marotpark, Zeist | Straatbakstenen:  Ravenna UWF (wandelpaden) en Ravenna UDF (straat) | Opdrachtgever: Johan Matser Projectontwikkeling

Meer weten over de fundering van bestrating?

Neem contact op met onze bestratingspecialisten.