ELBURG

Herontwikkeling | Havengebied, Elburg | Straatbakstenen: mix

ELBURG – Bijpassende bestrating historisch havengebied 

Elburg is een bezienswaardig oud stadje, prachtig gelegen aan de randmeren. Het heeft een hoge monumentendichtheid en beschikt over sfeervolle horecagelegenheden en een jachthaven.

Om de oude kern op een logische en visueel aantrekkelijke wijze te verbinden met een nieuw verblijfsgebied, ging Elburg op zoek naar passende straatbakstenen.

Meer reuring

Het deelproject ‘Uitbreiding haven en inrichting plein’ maakt deel uit van de nieuwe visie ‘Herontwikkeling havengebied’.

Speerpunten van het totaalplan waren uitbreiding van de parkeercapaciteit, het vergroten van het wateroppervlak van de haven en het inrichten van een verblijfsgebied (plein) om wat meer reuring aan de noordzijde van Elburg te creëren.

Dezelfde klinkers

Het ontwerp is gebaseerd op de historische haven, waarbij de verbinding van de stad naar het plein is vormgegeven door aan te sluiten op de bestaande gebakken materialen. Zo ontstond een logische looproute. Gerard Riezebos, civieltechnisch projectleider van de Gemeente Elburg: “De keuze voor de straatsteen was eenvoudig. In 2008 is de Havenkade opnieuw ingericht en bestraat met klinkers die qua kleurstelling aansluiten bij de klinkers in de historische binnenstad. Belangrijk onderdeel van het huidige plan was om een verbinding te leggen tussen de historische binnenstad en het nieuwe plein. Door dezelfde klinkers te gebruiken, voldeden we aan deze randvoorwaarde.”

"De verbinding tussen de historische binnenstad en het nieuwe plein werd gelegd door het gebruik van dezelfde klinkers."

-Gerard Riezebos, civieltechnisch projectleider