Overwerk voor kaartenmakers Google Maps

Overwerk voor kaartenmakers google maps Spoorzone, Delft

Reconstructie openbare ruimte | Spoorzone, Delft

In 2018 moest Spoorzone Delft helemaal gereed zijn. Aanleiding voor deze operatie was de vervanging van het Delftse spoorwegviaduct door een 2.300 meter lange spoortunnel.

Joan Busquets

De eerste tekeningen dateren uit 1999, van de hand van de Spaanse stedenbouwkundige Joan Busquets. In februari 2015 konden het ondergrondse station, de nieuwe stationshal en de eerste tunnelbuis met twee treinsporen aan opdrachtgever ProRail worden opgeleverd.

Wijkontsluitingsweg

Zo’n 37 hectare ging op de schop. Bijna 800 woningen, een stadskantoor, parkeergarage, ondergrondse fietsenstallingen en ingrijpende reconstructies van de openbare ruimte rond het voormalige spoortracé. De Coenderstraat (aan de westzijde van het huidige station) werd verbreed tot wijkontsluitingsweg en werd doorgetrokken tot de Westlandseweg. Aan weerszijden komen bomenrijen en bebouwing.

Stadspark

Ingrijpend is een understatement, de kaartenmakers van Google Maps maakten hier overuren om de mutaties bij te houden. Veranderingen die werden gerealiseerd door Combinatie CrommeLijn (Dimco, Mobilis en Dura Vermeer Groep). Centraal in de Spoorzone en boven de gegraven tunnel is een stadspark van 40 bij 600 meter gekomen.

Gescheiden tracés

Het park wordt halverwege doorkruist door de Westlandseweg, waardoor een noordelijk en een zuidelijk deel is ontstaan. De weg is van oudsher een van de belangrijkste oost-westverbindingen van Delft. Ook in de nieuwe situatie is gekozen voor gescheiden tracés voor fietsers, auto’s en trams/bussen. Op de foto de Westlandseweg met naast de trambaan de crèmekleurige klinkerverharding Argenti. Een strengpers-sortering van Wienerberger Heteren.

  • Ontwerp/architect: Combinatie Crommelijn v.o.f.
  • Opdrachtgever: Gemeente Delft
  • Jaar van realisatie: 2015
  • Straatbakstenen: Wienerberger - Argenti KK

Toegepaste producten

Onderstaande producten zijn toegepast in dit project. Naast technische informatie vind je op de productpagina's ook verwijzingen naar beschikbare tools en services. Daarnaast tonen we diverse referentieprojecten waar dit specifieke product ook is toegepast.