Hart van een ‘ruisend en bruisend’ centrum

Hart van een ‘ruisend en bruisend’ centrum Dorpsplein, Groesbeek

Ontwikkeling centrum | Groesbeek

Groesbeek: vijf dorpskernen (Groesbeek, Berg en Dal, Heilig Landstichting, De Horst en Breedeweg) en in totaal zo’n 19.000 inwoners. Met een voor Nederlandse begrippen bijzonder heuvellandschap. Én een nieuw en bruisend dorpshart waaraan de afgelopen jaren hard werd gewerkt.
 

Nieuw centrum

De eerste plannen voor het nieuwe centrum stammen alweer uit 2001. Een ingrijpende aanpak die in ieder geval moest zorgen voor een ‘ruisend en bruisend’ centrum. Met onder meer nieuwe woningen, een autoluwe dorpsstraat, een groene zone langs de spoorlijn en – hoog op het verlanglijstje – een centraal plein.

Dat laatste werd vertaald in het deelproject Dorpsplein. De plannen daarvoor werden in het voorjaar van 2008 aan de omwonenden gepresenteerd. Belangrijk was de verschuiving van parkeer- naar verblijfsplein. Kortom, op het plein zelf geen blik meer in parkeervakken, maar ruimte voor onder meer evenementen. Autovrij, met veel ruimte voor groen.

Een doordachte keuze

Voor de keuze qua inrichting van de openbare ruimte ging de gemeente niet over één nacht ijs. “We wilden als gemeente wat dat betreft echt de puntjes op de ‘i’ zetten”, aldus Cees van der Ree, als senior projectleider belast met de herinrichting. “Met de centrumplannen wilden we echt een kwaliteitsslag maken in de openbare ruimte. Tot dan toe was het centrum van Groesbeek tamelijk ongezellig, niet echt een plek om te wandelen of te zitten.”

Het Dorpsplein van nu, met gebakken straatstenen, zitelementen en andere objecten, is van geheel andere orde. Als straatbaksteen viel de keuze uiteindelijk een extra lange vormbak straatbaksteen van 24 cm. Cees van der Ree over de keuze voor dit formaat: “De overweging stamt al uit de eerste ontwerpen voor het dorpshart door landschapsarchitect Harrie Derks (DLA+ Landscape Architects). Het moest een onderscheidende steen worden en gaandeweg kwamen we bij de langformaten van Wienerberger uit."

Verlengd visgraatverband

Van der Ree vervolgt: “In het bestek is uiteindelijk een donkere, bijna zwarte langformaat in vormbak gekozen. Na aanbesteding kwam daar de Wienerberger langformaat uit. Deze is op het dorpsplein verwerkt in een verlengd visgraatverband die om de 10 meter wordt doorsneden door lijnen in een recht verband. Dezelfde straatbakstenen zie je trouwens ook op diverse andere plekken in het centrum terug. Het resultaat is echt heel erg mooi.”

  • Projectleider: Cees van de Ree
  • Opdrachtgever: Gemeente Groesbeek
  • Aannemer: Van Kesteren, Groesbeek
  • Straatbakstenen: Wienerberger - Nero LF en DF en Bruno DF

Toegepaste producten

Onderstaande producten zijn toegepast in dit project. Naast technische informatie vind je op de productpagina's ook verwijzingen naar beschikbare tools en services. Daarnaast tonen we diverse referentieprojecten waar dit specifieke product ook is toegepast.

Meer referentieprojecten