Oude tijden herleven

Oude tijden herleven grote en kleine brink, Zuidlaren

Restauratie | Grote en Kleine Brink, Zuidlaren

Zuidlaren is een levende legende. Sinds 1200 is er de jaarlijkse paardenmarkt - op 20 oktober voor de 815e keer. Sinds 1894 gaat Berend Botje er uit varen. Het centrum, ‘het dorp’ in de volksmond, is sinds 1967 beschermd dorpsgezicht. In 2014 werd Zuidlaren op de Entente Florale bekroond tot Groenste Dorp van Europa. Nog te bekronen is de restauratie van de Grote en Kleine Brink.
 

Brinkdorp

Zuidlaren behoort tot de grotere brinkdorpen van Drenthe. Een brink werd vroeger aangelegd om het vee te laten overnachten. Overdag graasde het vee op de gezamenlijke weidegronden buiten het dorp. De brink kreeg in de loop van de tijd ook andere functies. De dobbe (vijver) diende als drenkplaats en voor bluswater.

Eiken werden geplant om de dorpsgemeenschap van hout te kunnen voorzien. Met name de dobbe en de monumentale eiken kenmerken de Zuidlaarder Grote en Kleine Brink.

Historie zichtbaar gemaakt

Het voorwerk van de restauratie bestond uit vervanging van de riolering en het schoonmaken en aansluiten op de regenwaterafvoer van de dobbe. Het podium en de vee-balies werden in oude luister hersteld. Beide brinken werden opnieuw bestraat. In het straatwerk van de Grote Brink werd de route van de historische Oude Coevorderweg weer zichtbaar gemaakt, door hergebruik van vrijgekomen oude waaltjes. De openbare verlichting kreeg lantaarnpalen van de juiste statuur. En bij de start van het plantseizoen in oktober plant de gemeente nog een aantal forse bomen.

Uitstraling duurzaamheid

Harold Dusseljee (aannemer Zuidema): “De Grote Brink had veldkeitjes met gedeelten gebakken straatstenen in verschillende formaten. Het maakte een rommelige indruk en het was voor de markten en kermissen niet praktisch. De opdrachtgever koos voor gebakken bestrating vanwege de uitstraling en de duurzaamheid. Gebakken materiaal doet meer recht aan de historie van het gebied. Voor het bepalen van de sortering hebben we een best bijzondere werkwijze gehanteerd. We lieten de klankbordgroep diverse kleursorteringen zien van zowel nieuwe als gebruikte stenen (ouder dan tien jaar, red.). Zo kregen ze een beeld van het kleurverloop door de jaren. Aldus werden het de Paviona en de Nero, beide in dikformaat.”

Combinatie

“Tevreden? Zeer tevreden. De combinatie van vakken met verschillende straatwerkverbanden, de zwarte strepen daar doorheen, de oude waaltjes in de rij-loper en de brede mol-goot van vrijgekomen veldkeitjes leveren een uniek werk op. Voor de gemeente en voor ons als aannemer is dit een visitekaartje.”

  • Ontwerp/architect: Arcadis, Assen
  • Opdrachtgever: Gemeente Tynaarlo
  • Aannemer: Zuidema Groep, Hoogeveen
  • Jaar van realisatie: 2015
  • Straatbakstenen: Wienerberger - Paviona en Nero DF

Toegepaste producten

Onderstaande producten zijn toegepast in dit project. Naast technische informatie vind je op de productpagina's ook verwijzingen naar beschikbare tools en services. Daarnaast tonen we diverse referentieprojecten waar dit specifieke product ook is toegepast.

Meer referentieprojecten