Het creëren van een Hattemse sfeer

Het creëren van een Hattemse sfeer | Assenrade, Hattem

Uitbreiding | Assenrade, Hattem

Hattem is een puik vestingstadje aan de noordrand van de Veluwe. Assenrade is de laatste uitbreidingswijk, met 275 woningen en kavels. De wijk is verweven met het weidelandschap, op de overgang tussen de Veluwe en de IJssel. De briefing aan de (landschap)- architecten destijds was ruim: “Het creëren van een Hattemse sfeer.”
 

Archetypische vorm

Hattem heeft een gezellig stadscentrum met historische gevels, vele restaurants en winkeltjes. De beeldkwaliteit wordt gekenmerkt door een informele, bijna nonchalante situering van de woningen. Woningen met een bijna archetypische vorm: een of twee lagen met zadel- of schilddaken. Het metselwerk kent verschillende tinten of zijn wit gepleisterd. Verschillende vormen van ornamentiek zijn aanwezig. Maar hoe die sfeer te vertalen naar nieuwbouw? Zonder te kopiëren of voor retro-architectuur te kiezen?

Klassieke handtekening

Daartoe werden richtinggevende beeldkwaliteiten opgesteld. Het basistype van de woningen werd twee lagen met kap. De basistypen werden samengevoegd tot blokken van maximaal vijf woningen. De gevelindeling moest een klassieke handtekening krijgen. Ieder blok(deel) kreeg een pakket eigen ornamentiek. Uitbreiding van de basisvorm werd mogelijk met een pakket appendages: erkers, veranda’s, balkons en uitbouwen. IJkpunt voor de materialisatie was het gebruik van vier basiskleuren metselwerk.

Integratie functies

Bij ‘dorps-klassiek’ wonen vragen juist de overgangszones van de woning naar het openbaar strikte invulling. Letterlijk: “Het totale erf moet worden gezien als een groen gebied waarop de bouwmassa bijna achteloos is neergezet.” Instrumenten bleken verdiepte groene zones (wadi’s), overdekte buitenruimtes aan de voorzijde en hagen langs de buitenranden. De parkeerfunctie werd achter hagen weggezet op binnenterreinen van de bouwblokken. Voor het openbaar gebied werd gestreefd naar een integratie van de functies lopen, rijden, parkeren en verblijven. “De scheiding der functies dient tot uitdrukking te worden gebracht in subtiele verschillen in hoogten en materiaaltinten en mag niet leiden tot een grote scheiding in het materiaalgebruik.”

Gemoedelijk

We vermoeden dat Assenrade een geslaagd plan is. De wijk oogt ruim en schurkt lekker aan tegen het buitengebied. Als we Assenrade moeten samenvatten, komen we tot ‘gemoedelijk’. Een mooi wijkje, mede mogelijk gemaakt door de gemeente Hattem, Bouwfonds Ontwikkeling en Woonstichting Triada. Wienerberger leverde Latina dikformaat en Nero dikformaat. Gebakken klei derhalve, passend bij de sfeer van Assenrade en bij de duurzame ambities van de gemeente.

  • Ontwerp/architect: Buro Noord, Steenwijk
  • Opdrachtgever: Gemeente Hattem
  • Aannemer: Bastiaan Infra, Wezep - Van Gelder, Elburg en NTP Infra, Hattem
  • Jaar van realisatie: 2012
  • Straatbakstenen: Wienerberger - Latina en Nero VB DF

Toegepaste producten

Onderstaande producten zijn toegepast in dit project. Naast technische informatie vind je op de productpagina's ook verwijzingen naar beschikbare tools en services. Daarnaast tonen we diverse referentieprojecten waar dit specifieke product ook is toegepast.

Meer referentieprojecten