Nieuwbouw vrijstaand gebouw | Loppersum

Nieuwbouw woning, Loppersum | Gevelbakstenen: ClickBrick SP Redwood | Architect: Archipunt | Aannemer: Jorritsma

Circulair én bijdragen aan een veilige woonomgeving met ClickBrick Cube

Ontwerpen en bouwen met ClickBrick Cube levert architectonisch gezien vaak interessante projecten op. Niet alleen zorgt ClickBrick Cube voor een puur en massief gevelbeeld, het is ook een circulair, cradle-2-cradle gecertificeerd bouwsysteem. Na diverse aardbevingsonderzoeken op triltafels kunnen we nóg een belangrijke eigenschap toevoegen: ClickBrick Cube draagt bij aan de realisatie van veilige en comfortabele gebouwen in aarbevingsgevoelige gebieden. 

Midden in het gaswinningsgebied

Archipunt is het ingenieursbureau uit Groningen dat bouwkundige-, constructieve- en architectonische diensten levert voor de bouw of verbouw van gebouwen. Voor het ontwerp van een vrijstaand gebouw in Loppersum koos toenmalig Archipunt-architect Albert Heikens in overleg met de opdrachtgever voor ClickBrick Cube. Loppersum ligt midden in het gaswinningsgebied van de NAM, waardoor nieuwbouw hier aan de zwaarste eisen van de NPR (richtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen) moet voldoen. Het pand is dan ook ontworpen en gebouwd volgens de principes van aardbevingsbestendig bouwen. Naast staal- en houtskeletbouw is hierbij ook gebruik gemaakt van het ClickBrick Cube droogstapelsysteem.

Historische context

ClickBrick Cube zorgt voor een architectonisch interessant gevelbeeld. Door het ontbreken van voegen komen de kleur, vorm en structuur van de bakstenen volledig tot hun recht in een ClickBrick-gevel. Bouwkundig ingenieur Bart Mulders van Archipunt: “Voorafgaand aan de definitieve vergunningsaanvraag heeft Albert het ontwerp en de materialisering voorgelegd aan de afdeling Stedenbouw van de gemeente, de welstandscommissie Libau en de monumentencommissie. Voor het ontwerp hebben we goed gekeken naar het beeld van vroeger. Hoekelementen waren toen prominent en die hebben we teruggebracht. Ook de verdeling van de puien sluit aan bij het beeld van vroeger en bij de historische context van het dorp. Op een paar aandachtspunten na met betrekking tot detaillering en kleurstelling is het plan in één keer akkoord bevonden door alle genoemde partijen.”

Minder gevoelig

Bart: “Om meerdere redenen, zowel functioneel als esthetisch, is gekozen voor ClickBrick Cube Redwood. Zo mocht er geen onevenredige aantasting van de waarden van het beschermd dorpsgezicht worden veroorzaakt, door de sloop van het oude pand. De keuze voor wederom een metselwerkuitstraling lag daarmee in de lijn der verwachting. Omdat de draagconstructie van het nieuwe pand moest voldoen aan de norm voor aardbevingsbestendig bouwen, is gekozen voor een combinatie van staal- en houtskeletbouw. Met de keuze voor ClickBrick Cube is ook de buitenschil minder gevoelig voor externe krachten en bewegingen van buitenaf.” 

Duidelijke voordelen

Wie wil bouwen in aardbevingsgevoelige gebieden, hanteert de NPR-richtlijnen om te berekenen of een gebouw voldoende aardbevingsveilig is. Bart: “Deze praktijkrichtlijnen zijn door voortschrijdend inzicht gedurende de tijd al een paar keer aangepast. Albert heeft me destijds een filmpje laten zien over hoe ClickBrick zich houdt bij trillingen. Daarin zie je duidelijke voordelen ten opzichte van metselwerk, dat een verhoogde kans heeft op scheurvorming bij een aardbeving. ClickBrick is ook flexibel; je kunt je gevel weer afbreken en wijzigen, bijvoorbeeld om een kozijn dicht te zetten of te vergroten. Bovendien heb je met ClickBrick gegarandeerd een mooi resultaat voor jaren.” 

Meer informatie over ClickBrick.

  • Architect: Archipunt
  • Aannemer: Jorritsma Bouw
  • Gevelbaksteen: Redwood ClickBrick SP

Toegepaste producten

Onderstaand product is toegepast in dit project. Naast technische informatie vind je op de productpagina's ook verwijzingen naar beschikbare tools en services. Daarnaast tonen we diverse referentieprojecten waar dit specifieke product ook is toegepast.

Meer referentieprojecten